Neutraliteit van de Brusselse ambtenaren blijft onder druk staan

25 nov 2022 | Nieuws

“Het niet goedkeuren van een ordonnantievoorstel om voor de Brusselse ambtenaren een strikte neutraliteit en dus een verbod op alle uiterlijke kentekenen van politieke overtuiging of religie te handhaven, is een gemiste kans”, stelt Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. In het Brussels Parlement werd na het afsluiten van een lange reeks hoorzittingen over het thema een stemming gehouden. “Door tegenstemmen van de linkse partijen en onthouding van een deel van de meerderheid, kwam dit verbod er niet door. Het had nochtans duidelijkheid kunnen scheppen na een aantal activistische vonnissen van rechters, bijvoorbeeld bij de MIVB waartegen de vervoersmaatschappij van de regering niet in beroep mocht tegen gaan.”

“Nochtans is onze samenleving gegrondvest op de strikte interpretatie van neutraliteit voor de vertegenwoordigers van het openbaar ambt. Het is een garantie voor de burger dat hij door de overheid op een neutrale manier wordt behandeld”, aldus Lootens-Stael. “Vanuit bepaalde hoek wil men echter het belang van bepaalde ambtenaren – of beter van bepaalde kiezers – centraal stellen. Nochtans zorgt het verlaten van neutraliteit bij de overheid en het promoten van de islamitische hoofddoek – hetgeen een onderdrukkend gebod is jegens de vrouw – voor voortdurende spanning in onze samenleving.”

Volgens Lootens-Stael hebben degenen die de religieuze neutraliteit willen loslaten een electorale agenda ten koste van integratie en gedeeld burgerschap. “Het opleggen van de hoofddoek toont aan dat velen binnen de islam deze religieuze wetten belangrijker vindt dan onze principes. Dit toelaten, legt bovendien een bijkomende druk op vrouwen met wortels in bepaalde gemeenschappen. Zij kunnen nu niet langer bescherming zoeken achter onze regels. Gaan we die vrouwen in de steek laten?”

Lootens-Stael verwijst tot slot ook naar de gebeurtenissen in Iran: “Terwijl in Iran mensen hun leven wagen om tegen de verstikkende regels van ayatollahs en moellahs in te gaan, tegen het hoofddoekgebod, wil een grote groep in het Brussels Parlement net meer zuurstof geven aan dit vrouwonvriendelijke symbool. Een fout signaal!”