Na aandringen Vlaams Belang wordt kunst beschermd tegen klimaatterreur

23 nov 2022 | Nieuws

Extreem-linkse vandalen hebben de afgelopen maanden en weken in Parijs, Londen, Melbourne, Amsterdam en heel wat andere steden belangrijke cultuur-historische kunstwerken besmeurd. “Met hun daden combineren ze hun extreem-linkse ‘klimaat’-agenda met gerichte daden tegen ons erfgoed” zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Op ons aandringen liet minister Hadja Lahbib (MR), bevoegd voor de federale culturele instellingen, weten dat ze werk zal maken van extra beveiligingsmaatregelen voor onze eigen kunstwerken.”

“België telt heel wat musea waar belangrijke schilderijen worden tentoongesteld. Dat mag niet verwonderen, gelet op het gegeven dat Vlaanderen eeuwenlang een epicentrum van kunstcreatie was”, aldus Pas. “En onze Vlaamse meesters worden over de gehele wereld terecht beschouwd als kunstenaars van absolute wereldklasse.” 

Dat kunstwerken beschermd zullen worden tegen klimaatterroristen stemt tot tevredenheid

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers drong Pas er bij minister Lahbib dan ook op aan om extra beveiligingsmaatregelen te nemen om ons kunstenpatrimonium te beschermen tegen de blinde waanzin van de extreem-linkse ‘activisten’. “Vanzelfsprekend kon minister Lahbib geen details prijsgeven over de maatregelen die zullen genomen worden”, vervolgt Pas. “Maar ze verzekerde alvast dat ze de bekommernissen van het Vlaams Belang alvast ter harte nam, en ze de nodige maatregelen zal nemen om ons cultureel erfgoed inderdaad extra te beschermen.”

Pas dringt daarnaast ook aan op een verstrenging van de straffen voor het beschadigen van kunstvoorwerpen, en diende samen met haar collega Katleen Bury een wetsvoorstel in.  “Vandaag wordt het opzettelijk beschadigen van graven, monumenten en kunstvoorwerpen slechts bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar. Het Vlaams Belang wil die strafmaat nu optrekken naar zes maanden tot drie jaar.”