Motie “tegen Turkse terreur op Europees grondgebied”

07 mei 2021 | Nieuws

Vandaag spreekt De Kamer zich uit over een motie van aanbeveling van Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). Deze verbindt gepaste consequenties aan het Turks geweld tegen Koerdische opposanten op Europees grondgebied. “Het regime van Turks president Recep Erdogan pleegt op Europees grondgebied aanslagen tegen Koerden”, zegt Samyn. “Dit is een grove schending van de soevereiniteit van Europese landen en een zoveelste bewijs dat Turkije geen bondgenoot wil of kan zijn, zowel in de NAVO als in hoedanigheid van kandidaat-lidstaat van de EU.”

De motie volgt op een eerdere interpellatie van Samyn aan minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). Een interpellatie die Turkije ter verantwoording riep naar aanleiding van uitspraken van Ismail Hakkı Pekin, voormalig hoofd van de Turkse militaire inlichtingendienst MIT. “Pekin had opgeroepen tot gerichte liquidaties van Koerdische leiders in Syrië en Irak en had het daarbij ook over acties op Europees grondgebied. Hij bekende dat de MIT achter de terreuraanslag zat op drie Koerdische vrouwen in Parijs in 2013”, aldus Samyn. “De uitspraken van Pekin toonden dus de Turkse staatsterreur op Europees grondgebied aan. En er zijn indicaties dat Turkije nog aanslagen plant in de toekomst, op zowat 1.300 Koerden in verschillende West-Europese landen.” Er zou bovendien sprake zijn van aanmoedigingspremies, als beloning voor premiejagers die personen op de zwarte lijst zouden gevangennemen of doden. 

“Turkije moet op Europees niveau worden veroordeeld en alle toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije moeten definitief gestopt worden”

Ellen Samyn

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het antwoord van minister Wilmès op de eerdere interpellatie van Samyn bleef op de vlakte en linkte de feiten niet eens aan de Turkse staat. “De minister meldde simpelweg dat Turkije alle betrokkenheid bij de aanslag in 2013 altijd heeft ontkend en dat het Franse gerecht ook geen link gelegd had tussen de Turkse overheid en de dader”, aldus nog Samyn. “Over de in de toekomst geplande aanslagen op Europees grondgebied vertelde ze dat Pekin “vager” was dan over de aanslagen op Koerdische politieke opposanten in Syrië of Irak. Een al te gemakkelijk en allesbehalve geruststellend antwoord, dat de Turkse overheid uit de wind moet zetten.”

“Nochtans is de verantwoordelijkheid van Ankara verpletterend, zoals uit de woorden van Pekin zelf blijkt”, besluit Samyn. “Er moet een einde komen aan deze laffe vergoelijking van de lange-armterreur van dictator Erdogan en zijn agressieve regime. De Kamer kan vandaag alvast kleur bekennen door zich over mijn motie uit te spreken.”

⬛