“Ministers spelen politieke spelletjes met politie”

24 nov 2022 | Nieuws

“Het is onaanvaardbaar dat de ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de zwarte piet voor de problemen bij de politie lijken door te willen schuiven naar politiebaas Marc De Mesmaeker”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere in een reactie op de intern scherpe kritiek die beide ministers op de Commissaris-Generaal hebben geuit.

De kritiek van de paars-groene ministers in een recente vergadering met De Mesmaeker was niet minnetjes. Ze verwijten hem onder meer een stroeve rekrutering, ondermaatse digitalisering en de moeizame strijd tegen de drugsmaffia. “Maar de politievakbonden VSOA, NSPV – SNPS – NGPS, ACV en CSC blijven achter de commissaris-generaal staan”, aldus Depoortere, “en ik treed hun standpunt volmondig bij.” 

Verbijsterend dat de professionele toekomst van de politiebaas in vraag wordt gesteld zonder een voorafgaandelijke onafhankelijke beoordeling

Ortwin Depoortere

Kamerlid, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang wijst erop dat het mandaat van de commissaris-generaal in principe nog loopt tot juni 2023. “Er dient dan ook eerst nog een evaluatiecommissie te worden aangesteld vooraleer er een finale beoordeling kan komen”, vervolgt Depoortere. “Wat nu gebeurt, is respectloos en onkies. Het is duidelijk dat de voogdijministers De Mesmaeker liever kwijt dan rijk zijn.” 

“Enkele maanden geleden toonde de commissaris-generaal zich in de commissie Binnenlandse Zaken nog bijzonder kritisch voor het beleid en wees hij op het overduidelijke gebrek aan financiering van de politie”, merkt Depoortere tot slot op. “Die kritische houding lijkt hem nu duur komen te staan. Dat dit uitlekt op een moment waarbij de politieke overheden onder vuur liggen is geen toeval. En in dit land is het ondertussen een kwalijke traditie dat ministers hun verantwoordelijkheid ontlopen. Als er iemand moet opstappen; is het Van Quickenborne!”