Leegstand problematisch: “66 overheidsgebouwen staan gewoon leeg”

10 jun 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de leegstand van overheidsgebouwen. Er waren in 2020 welgeteld 66 leegstaande overheidsgebouwen die de belastingbetaler jaarlijks een stevige som kosten aan huur en onderhoudskosten”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang), die bij Staatssecretaris Mathieu Michel (MR) die bevoegd is voor de Regie der gebouwen de cijfers opvroeg.

Van de 66 leegstaande overheidsgebouwen staan er maar liefst 47 – of meer dan 70 procent – in Wallonië. 13 zijn er terug te vinden in Vlaanderen, en 6 in het Hoofdstedelijk Gewest. “Het overgrote deel van die gebouwen zijn eigendom van de Staat, maar voor twee leegstaande gebouwen die gehuurd worden, werd in 2020 meer dan 100.000 euro aan huurgelden betaald” aldus Dewulf. “Daarnaast werd er de afgelopen drie jaar ook zowat 140.000 euro uitgegeven aan onderhoudskosten voor die leegstaande gebouwen.”

“Deze leegstand is het weggooien van belastinggeld”

Nathalie Dewulf

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Sommige van deze gebouwen staan intussen reeds meer dan een decennium leeg, zo ontdekte Dewulf: “Het is nauwelijks voor te stellen, maar in Kelmis en in Engis, beide gelegen in de provincie Luik, staan blijkbaar overheidsgebouwen al leeg sedert respectievelijk 2001 en 2002.”

Het Vlaams Belang Kamerlid stelt zich dan ook terecht de vraag of er geen betere oplossingen gevonden kunnen worden dan een leegstand. “Deze leegstand, dit toonbeeld van inefficiënt bestuur, is een dure grap”, besluit Dewulf. “Deze gebouwen moeten een nieuwe overheidsinvulling krijgen, ofwel moeten de gebouwen en percelen verkocht of verhuurd worden zodat ze tenminste weer nuttig kunnen worden ingevuld!”