“Klimaatschade in Mozambique? België smijt met miljoenen”

07 nov 2022 | Nieuws

De Belgische regering heeft een samenwerkingsprogramma opgezet met Mozambique. “In het kader van de klimaatverandering zal België zomaar eventjes 25 miljoen euro sturen naar het Afrikaanse land. Weer eens vele miljoenen, dit is pure profileringsdrang van minister van Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de klimaattop in Egypte, op kap van onze mensen die niets met de geleden schade te maken hebben”, zegt Kamerlid Annick Ponthier.

Een deel van de financiering zou gaan naar hulp bij klimaatrampen. Ook zou infrastructuur klimaatresistent worden gemaakt en een ander deel zou naar hernieuwbare energie gaan. “Het programma is gebaseerd op het zogeheten ‘loss and damage’-principe uit het Klimaatakkoord van Parijs”, aldus Ponthier. “Volgens dat beginsel moeten rijkere landen, die meer CO2 uitstoten, opdraaien voor de geleden ‘klimaatschade’ in arme landen. Mozambique zou namelijk 3 miljard euro verliezen als gevolg van klimaatverandering.” 

“Na Kitir smijt nu ook haar opvolger Vandenbroucke op onverantwoorde wijze vele miljoenen belastinggeld weg”

Annick Ponthier

Kamerlid, Vlaams Belang

Daarmee zet Vandenbroucke het sinterklaasbeleid van zijn voorgangster en partijgenote Meryame Kitir voort. “Die verkwanselde vele miljoenen aan projecten die je onder geen beding zinvol kon noemen”, vervolgt Ponthier. “Ik herinner me onder meer 200 miljoen euro voor een bos in Congo, 180.000 euro voor een genderexpert in het Parlement van de Centraal-Afrikaanse Republiek en twee miljoen euro voor het Afghanistan van de Taliban.”

“De 25 miljoen aan belastinggeld voor Mozambique verbleekt echter tegenover de ettelijke miljarden die het Afrikaanse land verliest door endemische corruptie”, aldus nog Ponthier. “Ontwikkelingslanden vragen dit al lang, maar ze gebruiken het klimaat als excuus om met ons belastinggeld de rekeningen van hun corrupte regimes te spijzen. Totaal onverantwoord.”

Het Vlaams Belang hekelt niet alleen het onverantwoord verkwisten van ons belastinggeld, maar wijst ook op de zinloosheid van het hele samenwerkingsproject. “Men legt de verantwoordelijkheid voor klimaatopwarming bij Westerse landen, maar de Afrikaanse landen zullen in de toekomst veel meer uitstoten door bevolkingsgroei en de fossiele industrie die ze volop uitbouwen”, merkt Ponthier tot slot op. “Dit is vechten tegen de bierkaai, op kosten van onze burgers die nu zelf met een energie- en koopkrachtcrisis kampen.”