Investeringsplan Defensie: “too little, too late”

03 mrt 2022 | Nieuws

De federale ministerraad gaf recent haar goedkeuring voor het investeringsplan van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), ter waarde van 10,3 miljard euro. “Dit is echt schamel”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Dezelfde partijen die Defensie kapot bespaard hebben gaan het probleem nu even oplossen, aangejaagd door de Oekraïnecrisis. Weinig geloofwaardig.”

Minister Dedonder stelde vanaf het begin van deze legislatuur een budgettair groeipad voorop voor Defensie. Tegen 2030 zou ze onze defensie-uitgaven van ongeveer 1,1 procent tot 1,54 procent van het BBP optrekken. “De doelstelling is om op dezelfde lijn te komen als onze niet-nucleaire NAVO-bondgenoten, die gemiddeld rond de 1,74 procent van hun BBP aan hun defensie spenderen”, aldus Ponthier. “Dit is ‘too little, too late’. Onze Europese NAVO-partners investeren momenteel volop in hun defensie. Duitsland werkt zelfs naar de 2 procent-norm toe. Dus tegen 2030 zullen zij al veel meer dan 1,74 procent halen, terwijl het Belgische streefdoel slechts 1,54 procent is.” “Eerst stelde het kabinet-Dedonder een budget van 1,6 procent van het BBP voorop, maar dit voorstel werd door allicht Ecolo-Groen afgezwakt naar 1,54 procent”, vervolgt Ponthier. “Dat is de prijs die de andere partijen betalen voor een regering met groenen, wanneer ze eindelijk meer willen gaan uitgaven aan defensie.” 

“Nu we de resultaten van het jarenlange beleid zien aan de NAVO-oostgrenzen, met name onze militaire irrelevantie en afhankelijkheid van de V.S., vindt men Defensie plots belangrijk”

Annick Ponthier

Kamerlid, Vlaams Belang

De geplande investeringen bestrijken zowel personeel als materieel. Een groot deel zou worden uitgetrokken voor de beloofde wedde- en pensioensverhoging. De rest zal dan naar infrastructuur, nieuwe capaciteit, onderzoek en ontwikkeling gaan. Zo was er al sprake van achttien nieuwe helikopters, vrachtwagens uitgerust met artillerie en drones. Deze laatste zouden echter niet bewapend worden. Al het aangekochte materieel zou “dual capacity” omvatten en dus voor zowel militaire als burgerlijke doeleinden aangewend kunnen worden. “Nog steeds blijft Dedonder hangen in de PS-visie op defensie, als een civiele beschermingsdienst 2.0. waarbij offensieve capaciteit verwaarloosd wordt”, aldus nog Ponthier. “Geen enkel serieus militair expert zal vandaag aanbevelen om drones te kopen die je niet bewapent. Zo geven we onze vijanden een voorsprong, want zij investeren massaal in deze technologie die cruciaal wordt in de toekomst.”

Ook CD&V en Open VLD pleiten nu voor nog meer defensie-investeringen dan hetgeen gepland is, in het licht van de Oekraïnecrisis. “Net nu we geconfronteerd worden met de gevolgen van hun decennialange verwaarlozing van onze krijgsmacht, pleiten diezelfde partijen voor meer investeringen”, stelt Ponthier tot slot vast. “We kregen weer te vroeg gelijk, want wij hebben altijd gepleit voor een herwaardering van ons leger, zowel qua personeel, budget als uitrusting.”