“In de coronacrisis is politiek en wetenschappelijk debat niet toegelaten”

29 jul 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet verbaasd dat een wetenschapper die het nut van vaccins voor niet-ouderen in vraag stelde en wegens het uiten van die mening ontslagen werd door Hogeschool PXL, nu blijkt gelijk te hebben gehad. “De man werd zonder argumentatie weggezet als zogenaamde ‘antivaxxer’, wat hij helemaal niet is”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Maar het willen aangaan van een debat hierover was gewoonweg niet toegelaten.” Voor het Vlaams Belang moet elk debat steeds kunnen, ook in tijden van een pandemie.

Onderzoeker en lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken stelde zich op 14 februari 2021 in De Zevende Dag vragen over het nut van vaccins voor jonge mensen aangezien zij zelden ernstig ziek worden van het coronavirus en er ook geen bewijs bestaat dat vaccins de transmissie van het virus op andere mensen zouden verhinderen. “Volgens TV-vaccinoloog Pierre Van Damme was dat bewijs er wel, maar ondertussen is echter duidelijk dat gevaccineerden nog steeds het virus kunnen doorgeven”, aldus Sneppe. “Brokken werd overal verketterd, maar had dus gelijk.” 

“Verketterd worden wegens het uiten van kritiek die men liever niet hoort klinkt voor ons, Vlaams Belangers die de multiculturele heilstaat sinds jaar en dag in vraag stellen, heel vertrouwd”

Dominiek Sneppe

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het incident met Sam Brokken, die de mainstream-virologen en -vaccinologen tegensprak en daarvoor prompt gebroodroofd werd, is kenmerkend voor de wijze waarop in de coronacrisis met kritiek werd omgegaan, klinkt het bij het Vlaams Belang. “In het rapport dat ik samen met fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang) schreef als alternatief voor het rapport van de Bijzondere Kamercommissie die geacht werd de corona-aanpak te evalueren maar dit nooit op een ernstige wijze deed, komt deze kwestie ook aan bod”, vervolgt Sneppe. “Het is voor ons onaanvaardbaar dat er in de corona-aanpak geen enkele kritische stem van een wetenschapper geduld werd en nog steeds niet wordt geduld.”

“Maar ook elk politiek debat was verboden. Uit onderzoek van politicoloog Stefaan Walgrave bleek dat in de berichtgeving over de coronapandemie, en een ander nieuwsaanbod was er amper, de regering 98% van de spreektijd kreeg”, besluit Sneppe. “In crisissituaties is een uitgebreid debat niet steeds mogelijk, maar hier mocht gewoonweg geen enkel debat gevoerd worden. En het luisteren naar kritische stemmen had veel geblunder kunnen voorkomen.”

⬛