Illegalen in Brussel inzet van politiek pingpongspel

04 nov 2021 | Nieuws

Voor fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) is het duidelijk dat de brief waarin de Brusselse regering de federale regering om dringende hulp vroeg aangaande de massale aanwezigheid van illegalen op het Brussels grondgebied, enkel gezien kan worden als een politieke zet voor een massale regularisatie. Voorzichtige schattingen gaan uit van maar liefst minstens 100.000 mensen die zonder verblijfsstatuut in Brussel verblijven”, zegt Lootens-Stael. “En de Brusselse regering houdt zich bezig met een doorzichtig politiek pingpongspel.”

Twee derde het aantal illegalen in dit land leeft op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk Gewest. “De Brusselse regering en met name minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron (Ecolo) geeft een deel van hen onderdak en wil de gemaakte kosten terugvorderen. Maar tegelijk pleit minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) voor meer mogelijkheden om zwartwerkende illegalen te regulariseren”, aldus Lootens-Stael. 

“De linkse chantagepolitiek omtrent illegalen moet stoppen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“De Brusselse en de federale regering voeren een beleid dat geleid heeft tot een massale aanwezigheid van 100.000 illegalen in dit land”, vervolgt Lootens-Stael. “Clerfayt doet niks tegen het omvangrijke zwarte arbeidscircuit dat de officiële economie oneerlijk beconcurreert, maar wil wel werkende illegalen regulariseren, een vals signaal.”

“De Brusselse regering heeft wel een punt wanneer ze stelt dat de federale regering niets doet tegen illegalen die hier geen asiel aanvragen”, aldus nog Lootens-Stael. “Ook degenen wier asielaanvraag is geweigerd worden ongemoeid gelaten. Maar zelf zorgt de Brusselse hoofdstedelijke regering met haar laks beleid ervoor dat Brussel een steeds groter aanzuigeffect heeft op illegalen en dat daardoor de mensensmokkelaars die rijk worden op de kap van deze mensen ongemoeid hun gang kunnen gaan.”

Het Vlaams Belang legt de schuld dan ook vooral bij de rode en groene partijen die in beide regeringen aan het stuur zitten. “Zeker bij Franstalig links van Ecolo en PS wordt een opbodpolitiek gevoerd, om de Vlaamse partijen een regularisatieronde te doen slikken”, besluit Lootens-Stael. “CD&V wordt hierbij in het defensief gedwongen. De federale regering moet eindelijk met doortastende maatregelen komen om deze linkse chantagepolitiek te beëindigen.”