Illegale moskee in Anderlecht nog steeds open door medeplichtigheid PS-burgemeester

22 mrt 2023 | Nieuws

Al maanden lang ondervinden buurtbewoners van de wijk Het Rad in Anderlecht overlast, veroorzaakt door een illegaal Islamitisch centrum in de Bergensesteenweg. Nog vóór de opening van het centrum, gaf de dienst stedenbouw van de gemeente een negatief advies aan het project omwille van de kans op overlast. Het centrum had nooit mogen opengaan” zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. De situatie is compleet ontspoord.”

Geluidsoverlast, overbezetting van het pand, intimidatie van de buurtbewoners, mobiliteitsproblemen en zelfs bezetting van de openbare ruimte tijdens de vrijdaggebeden… De lijst van problemen veroorzaakt door het islamitisch centrum lijkt eindeloos. Nochtans gaf de dienst stedenbouw van de gemeente Anderlecht eind 2021 een negatief advies aan het project, net omwille van mogelijke overlast in een residentiële wijk. Het centrum had er in de eerste plaats dus nooit mogen komen. 

Neutraliteit mag nooit een keuze zijn, het is een verplichting voor elke overheid in dit land! 

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang ging onmiddellijk aan de slag en bood hulp aan de buurtbewoners bij het indienen van een klacht bij de lokale politie en de dienst stedenbouw. Daarnaast interpelleerde Lootens-Stael de Brusselse regering inzake brandveiligheid en richtte hij een aangetekend schrijven aan burgemeester Fabrice Cumps (PS) en het schepencollege van Anderlecht. “Tot onze grote spijt blijft de overheid in gebreke door deze illegale gebedsruimte niet te sluiten” aldus de Brusselse fractievoorzitter. “Het is nochtans glashelder: ofwel sluit burgemeester Cumps het pand, ofwel negeert hij het advies van zijn eigen diensten en maakt hij zich schuldig aan partijdigheid en favoritisme.”

“De burgemeester van PS-signatuur heeft er alle baat bij om zijn moslimkiezer niet tegen de borst te stoten”, duidt Lootens-Stael. “Door een oogje dicht te knijpen en dit dossier te laten aanslepen creëert hij een situatie waarbij bepaalde gemeenschappen boven de wet leven, ten koste van zij die de wetten in dit land wel naleven. Zo past het openhouden van deze illegale moskee in de Brussels PS-strategie, waar de overheid telkens de kant van de moslimgemeenschap kiest. Ook al druist dit in tegen de wet, de neutraliteit en het algemeen belang van de samenleving”. De houding van de Brusselse PS-regering was dezelfde bij onder meer de stemming over het verbieden van onverdoofd slachten, het loslaten van de neutraliteit bij de MIVB, het toelaten van boerkini’s in het openluchtzwembad ‘Flow’, het uitblijven van controle over buitenlandse financiering van erediensten.“Neutraliteit mag nooit een keuze zijn, het is een verplichting voor elke overheid in dit land!”, besluit Lootens-Stael.