Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen moet veel efficiënter

30 dec 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang eist dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dringend optreedt nu duizenden tijdelijke werklozen geen uitkering ontvangen. Het gaat voornamelijk om diegenen die een beroep doen op de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. “Het in gebreke blijven van deze overheidsinstantie is een tekort aan politieke verantwoordelijkheid”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang), die hierover reeds verscheidene parlementaire vragen stelde.

“Het gebrek aan gekwalificeerd personeel bij de Hulpkas is een oud zeer”, aldus Samyn. Voor louter administratieve taken heeft men extra personeel en jobstudenten kunnen inschakelen zodat de medewerkers zich kunnen concentreren op de inhoudelijke behandeling van de dossiers. Maar voor complexe dossiers, die de tussenkomst van de al overbevraagde experts vereisen, loopt de achterstand op. “Dat was al het geval tijdens de eerste lockdown, en raakt na zovele maanden nog steeds niet opgelost.” 

“Het vermoeden bestaat dat de vakbonden meer complexe dossiers gewoon doorsturen naar de Hulpkas, terwijl zij zelf ook betaald worden om dat werk te verrichten”

Ellen Samyn

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen werd in 1952 opgericht”, vervolgt Samyn. “We zijn nu bijna 70 jaar verder en de Hulpkas blijft een zorgenkind.” Volgens het Vlaams Belang is er niet alleen op korte termijn dringend behoefte aan een degelijk plan voor noodsituaties, maar moet in de toekomst gestreefd worden naar een efficiënte werking van de Hulpkas. “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen, aangesloten bij deze hulpkas, naar een andere uitbetalingsinstelling trekken omdat de vakbonden beter georganiseerd zijn.”

Voor heel veel werknemers, die momenteel in één of ander vorm van werkloosheid zitten omwille van Covid-19, zijn het onzekere tijden. Als dan ook nog eens de uitbetaling van hun uitkering uitblijft, dreigen zij het financieel niet meer te trekken. “Een overheidsdienst, en zeker zoals in dit geval één van de vier uitbetalingsinstellingen, moet vooral bereikbaar zijn, zonder de mensen van het kastje naar de muur te sturen”, besluit Samyn.

⬛