Hoofddoekverbod moet gelden binnen alle Brusselse overheden

07 feb 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang klopte maandagnamiddag op tafel voor een neutrale overheid. “Het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zich tijdens hoorzittingen nog steeds moet buigen over dat overheden al dan niet neutraal moeten ogen, is te gek voor woorden. Zeker nu mensen vooral wakker liggen van onbetaalbare energiefacturen”, reageert fractievoorzitter Dominiek Lootens. De globale neutraliteit van de overheid en zijn personeel mogen niet in vraag gesteld worden. Dit om elke schijn van partijdigheid te vermijden, een debat daarover is tijdverlies. Er zijn nu grotere problemen waar de politiek zich mee moet bezig houden.” 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat de neutraliteit van het overheidspersoneel onder druk. Vorig jaar stond zelfs het overleven van de Brusselse regeringscoalitie op het spel naar aanleiding van een conflict over het al dan niet toelaten van levensbeschouwelijke tekens, met name de islamitische hoofddoek, binnen de MIVB. Sinds het aantreden van deze regering is het conflict over zulke thema’s ingebakken. Getuige daarvan ook de onenigheid over het verbod op onverdoofd slachten dat maar niet op de parlementaire agenda raakt en die de meerderheidspartijen, soms ook intern, diep verdeelt. 

Dit heeft geleid tot een reeks hoorzittingen die vandaag is gestart. Als eerste kwam Jurgen Slembrouck, deskundige van het Centrum Morele Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen aan het woord, waarbij hij het belang van die globale neutraliteit onderstreepte, die in contrast staat met een aangetaste of partiële neutraliteit.   

“Neutraliteitsplicht ook in Brusselse gemeenten handhaven!”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Het feit dat vanuit islamistische hoek voortdurend geprobeerd wordt de neutraliteit van de overheid en het principe van de gelijke behandeling onderuit te halen (wat een verlammende werking heeft op de Brusselse regering), toont net aan waarom het principe van de globale neutraliteit van de overheid niet mag aangetast worden”, betoogt Lootens-Stael. “Het toestaan van afwijkingen voor bepaalde levensbeschouwingen zorgt voor conflict en onbehagen dat doorwerkt in de brede samenleving. Dat moeten we vermijden.” 

Lootens Stael verwees in zijn betoog ook naar de lokettenkwestie in Schaarbeek waarbij de toenmalige FDF-burgemeester Roger Nols in de jaren 70 Nederlandstalige burgers verwees naar een eigen loket, maar na jarenlang protest moest inbinden. “We willen absoluut niet terug naar die tijd waarbij burgers en ambtenaren worden opgesplitst volgens taal, levensbeschouwing of andere kenmerken”, klonk het. Elke overheidsambtenaar moet een correcte en rechtvaardige dienstverlening waarborgen en daarom elke schijn van partijdigheid vermijden. Daarom is deze globale neutraliteitsplicht bij de overheid zo belangrijk. Het zou goed zijn dat het Hoofdstedelijk Gewest er op toeziet dat alle Brusselse gemeenten dit respecteren!”