Hoofddoeken MIVB: Vlaams Belang vraagt opnieuw Brussels debat

04 jun 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang stelt vast dat de crisis in de regering compleet is en klopt nogmaals op tafel voor een parlementair debat. Een akkoord in de Brusselse regering over het dragen van religieuze tekens zoals hoofddoeken in publieke functies ligt volgens minister-president Rudi Vervoort (PS) niet voor de hand, zoals hij deze ochtend op een Franstalige radiozender liet verstaan”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Dat er over de kwestie niets in het regeerakkoord staat is niet per ongeluk. En meerderheidspartij DéFI zegt dat het zijn regeringsdeelname zal herbekijken als de MIVB niet in beroep mag gaan.

Het Vlaams Belang meldde gisteren dat een interpellatieverzoek door de meerderheid werd tegengehouden. “Een interpellatie moest een diepgaand debat mogelijk maken met daaraan de mogelijkheid een motie te koppelen die van het parlement een duidelijk standpunt vraagt”, aldus Lootens-Stael. “Gezien vandaag duidelijk werd dat Vervoort op het standpunt staat dat de kwestie van de hoofddoeken niet in het regeerakkoord staat en dat de voorzitter van regeringspartij DéFI ermee dreigt zijn steun aan de regering op te zeggen, is de crisis compleet indien de groene partijen zich niet redelijk opstellen.” Het Vlaams Belang heeft een actualiteitsdebat gevraagd voor de plenaire vergadering van volgende week, op 11 juni. 

“De overheid moet altijd neutraal zijn, ook in de uitstraling. Dus geen hoofddoeken”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Het is niet aan mij om het regeerakkoord te verdedigen”, besluit Lootens-Stael, “maar ik stel enkel vast dat de groene partijen zich alles behalve loyaal opstellen en met het verlaten van het tot hiertoe gevoerde beleid met vuur spelen. Ze willen niet enkel de opdeling in de MIVB zichtbaar maken, maar ook de eigen regering verdelen en met één ruk ook de ganse samenleving. Ik vind dat zeer cynisch. Wij zijn en blijven van oordeel dat de overheid in al zijn aspecten neutraliteit moet uitstralen en dat hoofddoeken niet thuishoren in onze Westerse samenleving.”

⬛