Hongerstakers in Brussel: “Chantage mag niet lonen”

01 jul 2021 | Nieuws

Voor het Vlaams Belang kan er geen sprake van zijn dat de hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk beloond worden met een collectieve regularisatie. “Illegaal verblijf mag nooit beloond worden met een verblijfsvergunning, zoals in dit land helaas al verscheidene malen gebeurde”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). In plaats van een gedoogbeleid moet werk gemaakt worden van een actief opsporings- en uitzettingsbeleid. De 400 hongerstakers moeten worden opgepakt en uitgezet naar het land van herkomst.

De actievoerders willen met hun hongerstaking een herhaling bekomen van wat in 2009 gebeurde, toen de bezetting van onder meer dezelfde Begijnhofkerk resulteerde in een collectieve regularisatie. “Op de knieën gaan voor de bezettingen en op die manier de indruk wekken dat chantage loont, was uiteraard een totaal verkeerd signaal”, aldus Van Langenhove. ‘”Wat er zich vandaag afspeelt is een rechtstreeks gevolg van dat onverantwoord beleid.” 

“Uiterst linkse organisaties wakkeren de hoop van de hongerstakers aan, en dat is misdadig”

Dries Van Langenhove

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

De media brengen deze dagen uitgebreid verslag over de ondertussen precair geworden gezondheidstoestand van enkele hongerstakers. “Er mag evenwel niet valselijk ingespeeld worden op sentimenten”, vervolgt Van Langenhove. “De wet blijft de wet, met of zonder hongerstaking. De asielwet uitvoeren betekent niet dat je de eventuele permanente gevolgen van een hongerstaking op je geweten hebt. Die schuld ligt bij het collectief van uiterst linkse organisaties die momenteel voor een eigen politieke agenda deze actie misbruiken, maar ook bij Ecolo, PS en Groen, die spreken over regularisaties.”

Het Vlaams Belang kan zich voorlopig dan ook vinden in de opstelling van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) die de houding van de linkse organisaties in kwestie naar eigen zeggen degoutant vindt en voor wie er geen sprake kan zijn van een collectieve regularisatie. “De hongerstakers hebben jaren geleden al het bevel gekregen om ons grondgebied te verlaten, maar hebben dat gewoon naast zich neer gelegd”, besluit Van Langenhove. “Dergelijk gedrag mag en kan niet beloond worden.” De partij eist tevens dat de ULB en de VUB het faciliteren van illegaal verblijf (wat strafbaar is) staakt zodat de politie toegang kan krijgen. Zo kunnen de illegalen worden opgepakt en opgesloten en hun gezondheidsschadelijke activiteiten worden gestopt.

⬛