Heraanleg Vierarmenkruispunt: praktische gids om Brussel nog onaantrekkelijker te maken

02 apr 2021 | Column

In het kader van de werken aan de Brusselse ring (R0) wordt het Vierarmenkruispunt opnieuw ingericht om een vlottere doorstroming van het verkeer mogelijk te maken. Daarbij komt er een fietsbrug zodat de twee delen van de Tervurenlaan veilig overgestoken kunnen worden. Op dit ogenblik spreekt men nog van een project, waar de Brusselse Gewestregering nogmaals misbruik van wil maken om de pendelaar weg te pesten of de stad ontoegankelijk te maken.  

De Tervurenlaan is samen met de E411 in Oudergem en de E40 in Kraainem een van de belangrijkste toegangswegen tot het Brussels Gewest. In normale omstandigheden zijn het cruciale verkeersaders waar het al filerijden is tijdens de ochtend- en avondspits. Nu de Coronacrisis onze gewoontes heeft veranderd, profiteert Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) er nogmaals van om haar dogmatische visie op Brussel door te drukken. In 2020 sneuvelden talloze rijvakken ten voordele van zgn. ‘tijdelijke’ fietspaden. Een jaar later blijken ze er nog steeds te staan, terwijl ze amper gebruikt worden en bovendien naast de reeds bestaande fietspaden gelegen zijn. 

In het geval van de Tervurenlaan is de werkwijze dezelfde: men misbruikt de Coronacrisis en de afgenomen verkeersintensiteit om een testfase uit te rollen. Deze bestaat uit het afsluiten van één rijvak in elke richting om er een fietspad van te maken. De resultaten zullen -zonder verrassing- aantonen dat er geen impact is op de vlotheid van het verkeer. De testfase zal nadien wellicht het nieuwe normale worden en de problemen … die komen later. Artificiële problemen die men erkent, maar wiens schuld in dit geval bij Vlaanderen wordt gelegd. Zo zou het volgens bepaalde Brusselse burgemeesters de fout zijn van Vlaanderen dat de toegang tot het Gewest bemoeilijkt wordt, om er zo economisch voordeel uit te halen. En dit terwijl de eigen Gewestregering een inquisitie tegen de automobilist voert. Pure nonsens! 

Voor het Vlaams Belang is dit de zoveelste uiting van wanbeleid. Op de Tervurenlaan naast de rijvakken bestaat al een fietspad dat amper onderhouden wordt door het Gewest. Een verbreding gecombineerd met een grondige renovatie van dat fietspad zou een goede balans zijn tussen economie en ecologie. Er mag gerust meer plaats voor de fietser komen, maar dit moet op een doordachte en besproken manier gebeuren. Ook de automobilist heeft recht op vlot verkeer en inspraak in de projecten. Anders kan men niet spreken van een mobiliteitsbeleid voor allen, maar van favoritisme naar de eigen kiezer toe. 

Het afsluiten van twee van de vier rijvakken in de Tervurenlaan tijdens de zomervakantie en in volle Coronacrisis kan enkel maar vertekende resultaten opleveren. De spontaniteit waarmee Van den Brandt op het Vlaamse project anticipeert getuigt van weinig voeling voor de Brusselse automobilist. Die heeft het recht niet meer om vlot te rijden: overal waar hij nog ongehinderd kan rijden zal hij kunstmatig gestopt worden. Dat is Groene mobiliteit! 

⬛