Gun de handelaar ook vrije keuze betalingsmiddelen

11 mrt 2022 | Nieuws

Onder het mom van fraudebestrijding voert paars-groen voor elke handelaar de verplichting in om vanaf 1 juli 2022 in de zaak een elektronische betaalmogelijkheid te voorzien. “Cashbetalingen blijven voorlopig nog toegelaten, maar er zal overal een elektronisch betaalmiddel moeten voorhanden zijn”, zegt volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. In de strijd tegen fraude een nutteloze maatregel.”

“Men heeft hierbij enkel oog voor de vrije keuze van de klant en in het geheel niet voor de vrije keuze van de ondernemer”, aldus Van Lommel. “Deze wordt ook niet geholpen bij het zoeken naar de elektronische toepassing die het meest geschikt is of die het best aansluit bij de economische activiteit van de onderneming. Ondernemers willen wel mee, maar zien tussen het bos de bomen niet meer. Daarom stelde het Vlaams Belang voor om een vergelijkingsmechanisme uit te werken naar het voorbeeld van energie- en telecomcontracten.” 

“We moeten af van de redenering dat elke handelaar een fraudeur is”

Reccino Van Lommel

Kamerlid, Vlaams Belang

Ook verenigingen zullen onder deze verplichting vallen. “Het verenigingsleven draait veelal op vrijwilligers en dan is het niet altijd evident om elektronische betalingen te organiseren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verenigingen die een spaghettifestijn willen organiseren om werkingsmiddelen te vergaren ook aan deze verplichting zijn onderworpen”, vervolgt Van Lommel. “Het gaat dan trouwens meestal om beperkte bedragen en er is in die context helemaal geen nood aan fraudebeperkende maatregelen.” Voor de betalingen van kleine bedragen is het elektronisch betalen sowieso niet interessant. De marge op die betaling is dan dikwijls kleiner dan de transactiekost.

“Tijdens de coronacrisis hebben heel wat ondernemingen zelf het initiatief genomen om elektronische betalen mogelijk te maken”, merkt Van Lommel tot slot op. “Er is dus helemaal geen nood aan een verplichting. De weg van de geleidelijkheid is in deze de beste en op die manier wordt de vrijheid van ondernemen gegarandeerd. Wat deze regering voor ogen heeft, is de geleidelijke invoering van een cashloze maatschappij en daar zal ik mij ten stelligste tegen verzetten. We moeten af van de redenering dat elke handelaar de facto een fraudeur is.”