Geweld tegen politie flink toegenomen in 2021

21 feb 2022 | Nieuws

Van 2018 tot 2021 werden 4.506 zaken van geweld tegen politie ter kennis gebracht van de parketten en als dusdanig door de parketten geregistreerd, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van kamerlid Marijke Dillen aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Ondanks de coronacrisis en daarmee gepaard gaande lockdowns kunnen we duidelijk een stijging waarnemen van het aantal geregistreerde zaken met een piek in 2021 van maar liefst 2.300 aangiftes.”

“En niet alleen is er de ontegensprekelijke stijging van het geweld tegen politie. In 2020 stroomden er 1.351 zaken van geweld tegen politeagenten binnen bij de parketten. In 2021 waren dat er ineens al 2.294. Het feit dat het parket de contextcode ‘geweld tegen een lid van de politiediensten’ beter en vaker gebruikt kan misschien een gedeeltelijke verklaring zijn voor de vastgestelde stijging, maar de negatieve trend kan allerminst genegeerd worden”, aldus Dillen. “Daarnaastis het zo dat slechts 1.201 van de 4.506 zaken (26,65 procent) die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2021 bij de parketten zijn ingestroomd, zich op 8 januari 2022 in het stadium van de dagvaarding voor de correctionele rechtbank of in een verder stadium van de rechtspleging bevonden.” 

“De wijze waarop zaken van geweld tegen politie worden afgehandeld is een zoveelste pijnpunt binnen Justitie”

Marijke Dillen

Kamerlid, Vlaams Belang

“Dossiers van geweld tegen politie worden ook maar al te vaak afgesloten met een alternatieve afhandelingswijze”, vervolgt Dillen. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over een minnelijke schikking, een bemiddeling of een Pretoriaanse probatie. In dat laatste geval is er een opschorting van veroordeling of een uitstel van tenuitvoerlegging van een straf en kan de geweldenaar in kwestie ervan afkomen met het naleven van voorwaarden tijdens een proeftermijn.” De alternatieve afhandelingswijzen maken ongeveer 24 procent uit van de reacties van de parketten in de zaken die in de voorbije vier jaar zijn ingestroomd.

“Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat geweld tegen politieagenten onaanvaardbaar is en streng dient bestraft te worden”, besluit Dillen. “Nog al te veel worden dergelijke zaken geseponeerd. Alle straffen die worden uitgesproken, moeten effectief worden uitgevoerd.”