“Geen dubbele nationaliteit en dienst in buitenlands leger”

08 jul 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil dat Belgen met een dubbele nationaliteit die vrijwillig dienst nemen in een vreemde krijgsmacht met een agenda die haaks op die van dit land staat, uitgesloten worden uit het Belgische leger. “Men kan geen twee heren dienen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken, die hierover in de Kamer een voorstel indiende. En zeker niet wanneer hun belangen lijnrecht tegenover elkaar staan.”

Het valt niet te ontkennen dat sommige landen er andere veiligheidsbelangen en -strategieën dan de onze op nahouden. Een aantal daarvan staan zelfs ronduit vijandig ten aanzien van Europa en de westerse mogendheden in het algemeen.

“Het valt bovendien onmogelijk te rijmen met het principe van loyaliteit aan de natie dat men onder het mom van de dubbele nationaliteit – die sowieso al een dubbele loyaliteit impliceert – vrijwillig een buitenlandse legerdienst vervult in landen waarvan de waarden, principes en agenda haaks op de onze staan”, zo verklaart Van Grieken zijn voorstel. “Belgen met een dubbele nationaliteit die vrijwillig dienst deden in de krijgsmacht van regimes die duidelijk een totalitaire staatsideologie hebben of bijvoorbeeld op islamistische leest geschoeid zijn, vallen onder de categorie die geweerd zou moeten worden uit ons defensieapparaat.” 

“Wie vijandig staat tegenover onze waarden, dient niet in ons leger te waken over onze veiligheid” 

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang

Van Grieken wil zijn voorstel niet beperken tot reguliere legermachten. “Het hoeft geen betoog dat ook voormalige vrijwillige dienst bij een niet-statelijk leger, zoals dat van diverse terreurbewegingen zoals IS, uiteraard ook tot een automatische weigering om bij Defensie te werken, moet leiden.” Hij wijst er verder op dat in heel wat andere landen zoals Polen of de Verenigde Staten reeds een gelijkaardige regeling bestaat.

“Het is de evidentie zelve dat Belgen met een dubbele nationaliteit die zich willens en wetens engageren voor een staat waarvan de waarden en normen haaks staan op de onze, en dus deelnemen aan praktijken die veelal lijnrecht tegen onze belangen ingaan, niet de verantwoordelijkheid horen te krijgen om over onze veiligheid te waken”, besluit Van Grieken.

⬛