Extra Brusselpremies zullen lerarentekort buiten Brussel vergroten

01 sep 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang verzet zich tegen extra Brusselpremies om leraren naar de hoofdstad te lokken en tegen elke andere vorm die een financieel onderscheid maakt tussen mensen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en deze in het Vlaams gewest. “Het risico is groot dat de vijver niet groter wordt, maar dat de poel aan leerkrachten in de Vlaamse rand en de Denderstreek wordt leeggevist en het lerarentekort nog erger wordt”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Hetzelfde effect zagen we eerder ook al met de extra Brusselpremie voor politieagenten.”

In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er volgens de statistieken van de VDAB voor het beroep van leraar basisonderwijs nu een spanningsindicator van 0,65, hetgeen betekent dat er in theorie per vacature slechts 0,65 kandidaten zijn. “Als Brussels minister van Nederlandstalig Onderwijs Sven Gatz (Open Vld) met zijn financiële bonussen lerarenprofielen uit de Rand weghaalt, dan zullen er binnenkort tientallen klassen in de Vlaamse Rand zonder leraar zitten”, aldus Laeremans.

“Om het lerarentekort tegen te gaan en meer (zij-instromende) leraren aan te trekken zijn Vlaanderenbrede maatregelen nodig”

“De Vlaamse regering moet maatregelen nemen die ten goede komen aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zowel in de scholen van het Vlaams gewest als in onze Nederlandstalige scholen in Brussel”, vervolgt Laeremans. “Ik denk dan aan het optrekken van de maximaal meeneembare loonanciënniteit voor zij-instromers, het beperken van de planlasten scholen ondersteunen bij de aanpak van taal- en gedragsproblemen. Het is niet aan stadsbesturen of de Brusselse gremia om allemaal met geld te gaan smijten en elkaar vliegen af te vangen.”

“Gatz’ voornemens zijn zeker niet genomen in samenspraak met de Vlaamse ministers voor Onderwijs en Brussel”, aldus nog Laeremans. “Want in deze commissies hebben bij besprekingen omtrent de lerarennood in Brussel zowel minister Ben Weyts (N-VA) als Benjamin Dalle (cd&v) me al gelijk gegeven wat betreft de Brusselpremies voor leraren. Minister Weyts spreekt hier telkens terecht over het ’waterbedeffect’ van zo’n maatregel.”

“Men zou in Brussel beter aandacht besteden aan het feit dat amper 3 procent van leraren in die scholen effectief Brusselaars zijn”, besluit Laeremans. “Men kan er via Actiris beter een aanmanend beleid voeren dat de vele werklozen in het Brussels Gewest aanzet om een opleiding te volgen die leidt tot een maatschappelijk nuttig beroep, zoals een job in het onderwijs of de zorg, en om beter Nederlands te leren.”