“EU evolueert naar soft-dictatuur”

06 okt 2020 | Persberichten

Deze week debatteert en stemt het Europees Parlement over het zogenaamde “EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten” dat de drie voornaamste Europese instellingen, de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, in staat moet stellen maatregelen te treffen tegen lidstaten die de visie van de Europese bestuurders niet genegen zijn.

Sinds 2018 zoekt de EU naar een middel om lidstaten die haar politiek-correcte, aan totalitaire waanzin grenzende doelstellingen niet slaafs volgen, te straffen”, klaagt Europees Parlementslid Filip De Man (Vlaams Belang) aan. Onder het mom van de bescherming van de pluralistische, liberale rechtstaat dienen lidstaten van de Unie hun grenzen open te stellen voor massa-immigratie of de genderwaanzin in alle geledingen van de maatschappij toe te passen”. Tot op heden beschikken de instellingen van de Unie niet over de middelen om bijvoorbeeld Polen en Hongarije, waar de democratisch verkozen meerderheid er een andere visie op na houdt te doen inbinden. 

Dit is duidelijk een wraakoefening van de Commissie van de EU

Filip De Man

Europees Parlementslid, Vlaams Belang

De nomenclatura van de EU wil daarom zo ver gaan om het EU-Verdrag – dat in zo goed als elke resolutie van het Europees parlement nochtans als nagenoeg onaantastbaar wordt genoemd – te wijzigen.

“Dit is duidelijk een wraakoefening van de Commissie, aldus nog De Man. Opeens mag het principe van de unanimiteit overboord en wil men een werkbare meerderheid laten volstaan om lidstaten hun stemrecht in de Europese Raad te ontfutselen en zo mogelijk nog financiële sancties op te leggen. Een lidstaat waarvan de regering een ruime democratische legitimiteit heeft, is volgens de Kris Peetersen en Assita Kanko’s van deze wereld pas een rechtstaat als ze de oekazen van de Commissie slaafs volgt. Zo belanden we in een soft-dictatuur die mijlenver staat van het Europa van soevereine natiestaten, wat de ID-fractie in het Europees parlement wél verdedigt.