“Erken de Republiek Artsakh!” Vlaams Belang dient resoluties in

04 dec 2020 | Persberichten

Het recente heropflakkeren van het conflict omtrent de historisch autonome Armeense regio Nagorno-Karabach, inclusief de omringende grensprovincies gekend als de Republiek Artsakh, plaatst de internationale status van dit gebied opnieuw op de agenda. “Naast historische redenen bestaan er ook overtuigende internationaalrechtelijke argumenten om de Republiek Artsakh als een onafhankelijke staat te beschouwen” zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) die het initiatief nam om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers twee resoluties in te dienen.

Het oorlogsgeweld dat in september dit jaar opnieuw losbarstte, leidde tot oorlogsmisdaden zoals het gebruik van clusterbommen, aanvallen op scholen en ziekenhuizen, tot de uiteindelijk militaire bezetting van een aanzienlijk deel van Nagorno-Karabach door de Azeri’s, inclusief de omringende provincies. Tevens zette Azerbeidzjan een landverbinding op met hun exclave Nachitsjevan, wat hen rechtstreeks doet grenzen aan hun naaste bondgenoot in dit conflict, het Turkije van Recep Erdogan. Met een staakt-het-vurenbestand onder druk van Rusland en buiten het overlegkader van de Minskgroep van de OVSE, werd dit conflict tijdelijk besloten. Zowel Turkije, Rusland als Azerbeidzjan winnen bij dit resultaat en laten de Armeense bevolking eenduidig achter als grote verliezer.

“Dit bestand mag gerust een pacificatie met het mes op de keel van de Armeense burgers genoemd worden, gezien het enorme gebiedsverlies van voorheen Armeense autonome gebieden in de Republiek Artsakh. Van de grenzen van 1994 is geen enkele sprake meer en duizenden Armenen zijn van hun gronden en uit hun huizen verjaagd, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Het moge duidelijk zijn dat deze nefaste situatie voor de Armenen geen aanvaardbare uitkomst voor hen is en dus ook geen duurzame vrede kan betekenen”, verklaart Samyn. Het resultaat van dit recente conflict is immers niet enkel immens humanitair leed, maar ook een complete miskenning door Azerbeidzjan van de eeuwenoude autonomie die Artsakh gekend heeft.

Vlaams Belang: “We hebben de morele plicht om Artsakh te erkennen als een soevereine staat”

Daarom diende het Vlaams Belang vandaag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie in, waarbij gevraagd wordt de Republiek Artsakh formeel te erkennen als een soevereine staat, en om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Ook in het Vlaams Parlement werd deze resolutie ingediend. “Vlaanderen heeft de morele plicht om de Republiek Artsakh – waar er een breed draagvlak voor onafhankelijkheid bestaat – te erkennen”, licht Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) toe.

Daarnaast werden in beide parlementen ook voorstellen ingediend om het moedwillig vernielen van Armeens cultuurhistorisch erfgoed in Artsakh en Nagorno-Karabach door Azeri’s en Turkse troepen en hun bondgenoten streng te veroordelen, en om op internationaal niveau eindelijk werk te maken van het erkennen én bestraffen hiervan als oorlogsmisdaad. Armeense historici en wetenschappers vrezen samen met het Vlaams Belang namelijk dat de meer dan 4.000 historische erfgoedsites in Artsakh, waaronder de historische stad Amaras, bedreigd worden.

⬛