Econoom erkent omvolking Brussel: “En rest van België volgt”

05 sep 2022 | Nieuws

De demografische omwentelingen richting totaal multiculturalisme en segregatie volstrekken zich in een steeds sneller tempo. Daar waarschuwt niet alleen het Vlaams Belang voor, maar ook academici zoals Philippe Van Parijs, die stelt dat Brussel ‘niet langer België valt te noemen’, maar ook dat de rest van het land meer en meer zoals Brussel wordt. “De Vlaamse Rand rond Brussel merkt deze vervreemding natuurlijk al decennia, maar de omvolking raakt finaal al onze steden en zelfs dorpen aan”, vult Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) aan. “Als we onze eigenheid willen beschermen en de welvaart en welzijn die er onlosmakelijk aan verbonden zijn, moeten we het roer radicaal omgooien: er moet een migratiestop komen en we moeten een streng en doortastend (her)integratiebeleid uitvoeren.”

Econoom en hoogleraar in de filosofie Philippe Van Parijs (KU Leuven) heeft deze zomer een demografische studie gedaan. Zijn bevindingen zijn opmerkelijk, maar voor het Vlaams Belang weinig verrassend. Van Parijs schrijft in The Brussels Times dat “Brussel niet langer België is” en “elk jaar minder dan het jaar ervoor.” De academicus haalt aan dat Brussel is razendsnel tempo is vervreemd. Op tien jaar tijd is het aandeel van Brusselaars met twee ouders met de Belgische nationaliteit van amper 36% naar een minieme 26% gezakt, zo licht Van Parijs toe. En maar liefst drie kwart van de Brusselaars heeft een migratie-achtergrond: “er zijn meer Brusselse inwoners met Marokkaanse wortels dan Vlaamse of Waalse”. Combineer dat met een wijdverspreid en breed gedocumenteerd gebrek aan integratie en je krijgt een omvolking die zich in sneltempo volstrekt.

In De Standaard vervolgt Van Parijs deze analyse: “Brussel is niet langer België, maar België wordt wel steeds meer Brussel”, want “de kinderen die vandaag school lopen in Brussel, zullen in de toekomst vaak naar Vlaanderen en Wallonië uitwijken. Meestal naar Vlaams- of Waals-Brabant, maar de verzadiging en woning­prijzen zullen hen steeds verder doen trekken.”

Massamigratie grootste katalysator voor omvolking

“Het is natuurlijk niet enkel de Brusselse olievlek die zorgt voor deze razendsnelle omvolking”, zegt Van Langenhove. “De massamigratie zet een gigantische turbo op het fenomeen. Combineer dat met een structureel en breed erkend falen van de integratie-inspanningen van afgelopen decennia en je hebt een sociologische ramp op handen. In Vlaanderen praat 1 op 4 kleuters thuis geen Nederlands. In Antwerpen is dat 1 op 3.”

“Een echte oplossing moet dus steevast tweedelig zijn”, besluit Van Langenhove. “Eérst moeten we een migratiestop doorvoeren: dat is een set van maatregelen waaronder asielopvang in eigen regio, een radicale verstrenging van de gezinshereniging en een scherpere nationaliteitswetgeving. De primaire migratie en de vervolgmigratie moet opdrogen, net zoals in Denemarken. Vervolgens moeten we van zoveel mogelijk allochtone inwoners werkelijk ingeburgerde mede-Vlamingen maken door een doortastend integratiebeleid: alle subsidies die voor segregatie zorgen – denk aan geld voor multicul-vzw’s, moskeesubsidies… – moeten op de schop, terwijl nieuwkomers bindende integratietesten moeten ondergaan. Op school en bij de erkenning van het kindergeld moet het Nederlands een doorslaggevende factor spelen. Enkel zo bouwen en beschermen met het Vlaanderen van morgen: voor autochtoon en allochtoon.”