Digitale studiedag over Brussel: “Onze hoofdstad niet opgeven”

17 dec 2021 | Nieuws

“Vlaanderen heeft er alle belang bij om meer betrokken te zijn bij het bestuur van Brussel. Brussel ligt in Vlaanderen en blijft onze hoofdstad. Ook in een onafhankelijk Vlaanderen!” Dat was duidelijk de kernboodschap van een digitale studiedag die plaats vond op 12 december.

“Met de regelmaat van de klok worden door andere partijen de meest onzinnige en gevaarlijke Brusselpistes voorgesteld”, stelde senator Bob De Brabandere tijdens de studiedag. “Alle denkpistes waarbij Brussel los gemaakt wordt uit de rest van Vlaanderen zijn echter nefast, zowel voor de Brusselaar als voor Vlaanderen als geheel.”

“De grote problemen in Brussel stellen ons voor uiteenlopende uitdagingen” analyseerde fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael verder. “We lossen dat niet op door Brussel de rug toe te keren. Brussel overleeft financieel en economisch niet zonder de rest van Vlaanderen en ook Vlaanderen heeft haar hoofdstad nodig. Het is dus belangrijk dat we meer greep krijgen op het bestuur van het tweetalig hoofdstedelijk gebied.”

“Brussel heeft een stadshervorming nodig, geen staatshervorming”

Professor-emeritus Economie (KU Leuven, campus Brussel) Jan Degadt schetste hoe we er in de twintigste eeuw in zijn geslaagd de verfransing van alle Vlaamse steden terug te dringen, behalve in Brussel. “De situatie nu is echter veel minder uitzichtloos dan enkele tientallen jaren geleden toen de haat tegen het Nederlands sterk overheerste. Een reëel probleem is echter het capaciteitsprobleem van het Vlaamse onderwijs en diverse andere dienstverlening in het Nederlands waardoor jonge gezinnen vaak geneigd of gedwongen zijn Brussel (opnieuw) te verlaten.” Een analyse die gevolgd werd door voormalig griffier van de VGC Daniël Buyle die ook benadrukte dat “een staatshervorming doorvoeren waarbij Brussel één van de vier volwaardige Gewesten wordt, een zeer slecht idee is. Vlaams Brusselse politici die Brussel willen lossnijden uit de rest van Vlaanderen en spuwen in de hand die ze voedt, zagen de tak af waarop ze zitten! Wat Brussel in de eerste plaats nodig heeft is een stadshervorming, geen staatshervorming!”

De burgemeester van Perpignan, Louis Aliot (RN), raadde aan de politie terug dichter bij de mensen te brengen. “Maar dat geldt ook voor politici. Uiteindelijk kan je door een goede dialoog mensen overtuigen van je visie en samen werken aan oplossingen.”

“Uit Brussel komt zelden goed nieuws. Dat willen wij veranderen. Daarom zullen wij Brussel nooit loslaten!”, was tot slot de eindconclusie verwoord door fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “De Vlaamse Gemeenschap moet haar bevoegdheden in Brussel sterker en ruimer uitvoeren. Brussel heeft bovendien een stadshervorming nodig waarbij bevoegdheden van de gemeenten worden gefuseerd en vereenvoudigd. De wettelijke tweetaligheid moet verder worden afgedwongen. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) moet hierbij een echte volwaardige taalrechtbank worden met afdwingbare vonnissen.”

Op termijn wil het Vlaams Belang het tweetalig gebied Brussel herintegreren binnen de bevoegdheden en het grondgebied van een onafhankelijk Vlaanderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal worden omgevormd tot de Raad van het Brussels tweetalig stadsgewest met een gewaarborgde aanwezigheid voor Nederlandstaligen. Op die manier willen we van Brussel weer een stad maken om trots op te zijn.
Bij de studiedag hoort ook een uitgebreide brochure waar de visie van het Vlaams Belang uit de doeken wordt gedaan. Deze kan u bestellen of downloaden via de webwinkel. De uitzending kan je hier herbekijken.