“Denemarken gidsland in Europa”

19 mrt 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang reageert enthousiast op de nieuwste overheidsplannen in Denemarken, alwaar men maximaal 30% niet-Westerse bewoners per probleemwijk wil toelaten. Dit om parallelle samenlevingen tegen te gaan en integratie te bevorderen. Denemarken kent zelfs onder sociaal-democratisch leiderschap een eerder strengere migratiepolitiek. Het land hanteert ook geen cordon sanitaire tegen de Deense partij die het meest op het Vlaams Belang lijkt: de Deense Volkspartij. “Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) beweert naar oplossingen te zoeken, maar stelt dat zijn handen gebonden zijn. EU-lidstaat Denemarken bewijst dat het wél anders kan.”

Het voorstel om segregatie tegen te gaan moet nog langs het Deense parlement, maar zal er allicht wel steun krijgen. Het Scandinavische land kent een vijftiental probleemwijken alwaar migratie allerlei problemen met zich meebracht zoals armoede, hogere werkloosheid, leerachterstand en meer criminaliteit. Minister van binnenlandse zaken Kaare Dybvad Bek (van de Deense socialistische partij) licht het beleidsvoorstel dan ook heel expliciet toe: Een teveel aan niet-Westerse migranten vergroot “het risico op het ontstaan van parallelle religieuze en culturele gemeenschappen vergroten.”

“De politiek moet rond migratie en integratie alle taboes loslaten, net zoals in Denemarken: Mahdi, het kan wel anders!”

Dries Van Langenhove

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“In Denemarken heeft de politiek – zelfs aan de linkerzijde – duidelijk alle taboes losgelaten”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “En terecht. Dat is de enige manier om de gigantische uitdagingen te tackelen die onze gemeenschap en zelfs de gehele Europese beschaving meemaakt. Dit soort maatregelen is overigens ook voordelig voor de allochtone bevolking, gezien gebrekkige integratie voor iedereen nadelig is.”

Het Deense voorstel staat niet geïsoleerd. Onder druk van de nationalistische en rechtse partijen is het land restrictiever in het toelaten van asielzoekers en is het zelfs van plan om een asielstop te realiseren gezien het land vindt het voldoende heeft bijgedragen en omdat Of in de woorden van de Deense socialistische minister-presidente Mette Frederiksen: “We moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen naar ons land komen, anders verliezen we onze sociale cohesie”.

Eerder tijdens de asielcrisis ging het Noordse land bijvoorbeeld ook over tot verstrengde grenscontroles, daarmee niet alleen aantonende dat de Deense politiek gelooft in het het nut van grenscontroles in de strijd tegen illegale migratie en terreur, maar ook dat het überhaupt kan in EU-verband. In 2018 liet Denemarken ook weten dat het de steun aan Irak zou stopzetten als het niet opnieuw zou overgaan tot het terugnemen van afgewezen asielzoekers of Iraakse criminelen – iets wat in het regeerakkoord van de regering-De Croo en onder Mahdi expliciet wordt geweigerd.

⬛