“De EU wil ‘Kerst’ verbieden”

02 dec 2021 | Nieuws

it een intern document van de Europese Commissie blijkt dat de Commissie van plan was om haar taalgebruik inclusief te maken. Concreet gaat het dan om onder meer de verbanning van woorden als ‘Kerstmis’. Volgens het Vlaams Belang is dit echter een zoveelste voorbeeld van hoe woke-waanzin de kern van onze instituties aantast. Europees Parlementslid Tom Vandendriessche zegt dat de motieven van de Europese Commissie duidelijk zijn. “De Commissie surft op de golf van woke-waanzin die Europa momenteel overspoelt. Het woke-gedachtengoed wil evenwel komaf maken met alle tradities en gebruiken die ons leven vorm geven en integraal deel uitmaken van onze cultuur.”

Eind oktober verspreidde Europees Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli een interne gids voor inclusieve communicatie. Deze gids slaat een heleboel termen en taalkundige gebruiken in de ban die niet stroken met de vigerende visie over gender, seksuele identiteit, etniciteit en cultuur. Concreet betekent dit voor de Commissie dat ‘dames en heren’ als aanspreekvorm niet langer in zwang mag zijn wegens niet genderneutraal. Ook christelijke termen worden geweerd. Zo adviseert het document om alle referenties naar Kerst te mijden en consequent te spreken over ‘feestdagen’. 

“De waanzin en zelfhaat van deze onverkozen bureaucraten kent geen grenzen”

Tom Vandendriessche

Europarlementslid, Vlaams Belang

“Woke-ism wil de essentie van onze cultuur en normaliteit deconstrueren om op die manier een nieuwe mens en maatschappij te scheppen”, vervolgt Vandendriessche. “Dit is zonder meer een vorm van cultuurmarxisme, maar dan in de vorm van een geweldloze, semantische revolutie. Intussen werd, bij wijze van stil protest, een Kerststal geplaatst onder de Kerstboom in het Europees Parlement. Kerstmis behoort immers tot onze identiteit, het christendom is een beschavingswortel van Europa. Ook ongelovigen erkennen dat bij een Kerstboom een Kerststal hoort.”

“De Commissie probeert evenwel de christelijke wortels van Europa uit te wissen. Dit is echter hetgeen Europeanen net bindt. Europa werd groot door haar christelijke achtergrond, niet door abjecte zelfhaat,” besluit Vandendriessche. “Dat de Commissie haar staart intussen ingetrokken heeft, komt niet door inzicht in de eigen fout. Dit komt door fel protest van het Vlaams Belang en de andere leden van Identiteit en Democratie (ID-fractie).”