De EU-drang naar expansie

06 apr 2021 | Nieuws

Tijdens de tweede plenaire zitting in maart boog het Europees Parlement zich over de voortgangsrapporten over de eventuele toetreding van de Westerse Balkanlanden Albanië, Kosovo, Noord-Macedonië en Servië. “Deze landen gaan weinig meer dan economische netto-ontvangers zijn, en wat hebben de huidige lidstaten er aan?”, vraagt Europarlementslid Filip De Man (Vlaams Belang) zich echter af. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen een verdere uitbreiding van de Europese Unie.

In de aangenomen rapporten staat te lezen dat men vindt dat uitbreiding één van de meest doeltreffende instrumenten van buitenlands beleid van de Europese Unie is. Uitbreiding zou bijdragen tot een groter bereik van de fundamentele waarden van de Unie zoals de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, de rechtstaat, bevordering van de vrede en de eerbiediging van de mensenrechten.

Volgens het Vlaams Belang kunnen de welvaartsstaten binnen de huidige EU deze uitbreiding echter niet meer trekken. “Het is hoog tijd voor een realistische en duurzame visie op de toekomst van de EU”, aldus nog De Man. “De centralistische elitaire EU-machine denkt geenszins aan stoppen,” voegt ook Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toe. “Zelfs na de Brexit, waarbij de Britse bevolking één van de belangrijkste EU-lidmaatschappen afwees, acht men zelfreflectie niet nodig, laat staan dat men gehoor geeft aan terechte kritiek over de alsmaar toenemende rol van de EU.”

Wetteloosheid is een groot probleem in de Westerse Balkanlanden en nog staat de EU open voor uitbreiding

Filip De Man

Europarlementslid, Vlaams Belang

De ID-fractie (Identiteit en Democratie) in het Europees Parlement waar het Vlaams Belang deel van uitmaakt, wees niet alleen op de armlastige situatie van de Balkanlanden, maar duidde in amendementen ook op andere zaken die met de voornoemde kandidaat-lidstaten de Unie zouden binnensluipen. “Deze landen kampen met een rijk arsenaal aan illegale wapens en de daarmee gepaard gaande handel, aldus nog De Man. Een aanzienlijk deel van de illegale wapens in omloop binnen de Unie is nu al afkomstig uit de Westelijke Balkan.

Verder wees de fractie ook op de Turkse invloed in deze landen, daar deze regio een prioriteit uitmaakt in het beleid van Turks president Recep Erdogan. Deze invloed is het sterkst merkbaar in Albanië en Kosovo. Zo werd in verscheidene moskeeën in Pristina – hoofdstad van Kosovo – opgeroepen tot de Heilige Oorlog. “Kosovo kende van alle Europese landen het grootste aantal Syriëstrijders en levert bijzondere inspanningen om deze terug te halen”, besluit De Man. Albanië kent sinds haar onafhankelijkheid evenzeer een toename aan islamitisch extremisme, waarbij de staat controleert op het naleven van de Ramadan en de schoolboeken de Ottomaanse overheersing verheerlijken. “Voor het Vlaams Belang is een Ottomaanse voet binnen de Europese Unie echter compleet ondenkbaar.”

⬛