Coronacrisis: Vlaams Belang wijst nieuwe teststrategie af

20 okt 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang weigert mee te gaan met de nieuwe ‘teststrategie’ van de Belgische overheid, dat laat fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) weten in een reactie. De Belgische regering liet bij monde van Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gisteren weten via VTM dat er geen tests meer zullen uitgevoerd worden bij mensen zonder symptomen. “Hiermee gaan we terug naar de duisternis van de eerste golf van de coronacrisis. Meten is nochtans weten.” Het Vlaams Belang ziet soelaas in meer sneltesten.

De nieuwe ‘strategie’ houdt niet zozeer nieuwe doelstellingen in het kader van de coronacrisis in. Ook is het niet het resultaat van voortschrijdend inzicht, zo blijkt. Integendeel, de testcentra zijn overbelast en er kan geen extra capaciteit aangemaakt worden. Wel zouden mensen die in contact kwamen met een besmet persoon verplicht tien dagen in quarantaine moeten gaan. Het Vlaams Belang is onthutst door het nieuwe beleid, “zeker nadat voormalig bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) in augustus nog aankondigde dat de testcapaciteit naar 90.000 tests per dag moest opgetrokken worden”. 

Het Vlaams Belang wil massaal meer sneltesten invoeren tegen de coronacrisis en zo ook de reguliere testcentra ontlasten

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Hoe is het mogelijk dat we na 8 maanden coronacrisis en dito maanden kennis dat we meer moeten testen, exact de omgekeerde richting uitgaan”, vraagt Pas zich kritisch af. “In februari, maart en april moesten we horen dat mondmaskers zogezegd niet zouden helpen, enkel omdat er miljoenen werden verbrand door toenmalig volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld). Nu krijgen mensen een ‘Coronalert’-app, maar mogen ze zichzelf niet laten testen wanneer hun scherm rood wordt. En dit alles in een context van de almaar strengere leefmaatregelen!”

“Deze beslissing is extra wrang, luttele dagen nadat bleek dat België een hele poos opzettelijk en bewust is achtergebleven wat betreft de invoer van sneltesten, zegt ook Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Zowel reguliere en snelle coronatesten kunnen en moeten een belangrijk deel zijn van onze strategie tegen het coronavirus. Daarom moet de beslissing om minder reguliere testen te organiseren worden herzien, en dat kan net door de testcentra te ontlasten met de opgedreven invoer van sneltesten. Al onze buurlanden tonen het voorbeeld. Slowakije gaat zelfs zijn gehele bevolking vanaf 10 jaar testen met 13 miljoen snelle antigentests. Wanneer volgt België?”