Initiatieven

Initiatieven van het Vlaams Belang in Brussel

In de bevoegde commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens enkele pertinente vragen over de zoveelste antiracismecampagne van de...