Buurt rond Brussels Zuidstation moet gesaneerd worden

27 mei 2023 | Nieuws

Een aantal vzw’s actief rond het station Brussel-Zuid trekken deze week nogmaals aan de alarmbel: de situatie is er onhoudbaar geworden na herhaaldelijke incidenten met geweld. Het Vlaams Belang pleitte drie maanden geleden al voor een harde aanpak van de criminaliteit. “De wijk is een stort geworden waar criminelen, illegalen en drugsgebruikers vrij spel krijgen” zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Buurtbewoners hebben geen nood aan participatieve rondetafelgesprekken, maar aan een lik-op-stukbeleid die criminelen uit het straatbeeld verwijderen”. 

In maart trokken de buurtbewoners reeds aan de alarmbel over de onhoudbare situatie in de Jamarlaan te Sint-Gillis, niet ver van het Zuidstation. Openbare druggebruik, intimidatie, overvallen, sluikstorten en illegaliteit zijn alomtegenwoordig. Wie in de buurt rondloopt ziet dagelijks spuiten of leeggeroofde rugzakken en bankkaarten liggen die aantonen hoe chronisch de onveiligheid er is. Nu zijn het de opvangdiensten rond het Zuidstation die aan de pers laten weten dat zij als eerstelijnshulpverleners geconfronteerd worden met een gebrek aan oplossingen, bovenop het herhaaldelijk en buitensporig geweld tegen het personeel. “De toenemende onveiligheid en het systematische gebrek aan oplossingen vormt een explosieve cocktail”, laat vzw Doucheflux weten.  

Een fysieke verwijdering van criminelen, illegalen en druggebruik dringt zich op

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Dat de problemen gekend zijn mag blijken uit de verschillende politieacties die er reeds plaatsvonden waarbij er tientallen illegalen opgepakt werden. “Maar de criminelen en de druggebruikers die het leven van de buurtbewoners zuur maken, wisten blijkbaar aan de controles te ontsnappen” aldus Lootens-Stael. “Over de problemen in de Jamarlaan interpelleerde ik deze week nog Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in het Brussels Parlement. Hij verwees met weinig overtuigingskracht naar het stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het Zuidstation’”. Dat plan, ter waarde van 20 miljoen euro, moet de sociale samenhang, het veiligheidsgevoel en de veerkracht bij de Brusselse burgers versterken. “Wat ik vooral onthoud, is een combinatie van passiviteit en tolerantie vanwege de verschillende Brusselse bestuursniveaus” zegt de fractievoorzitter. “Men erkent de aanwezigheid van kwetsbare personen en illegalen die geronseld worden door dealers om allerlei klusjes op te knappen, maar heeft geen ambitie om de problemen bij de wortel aan te pakken”. 

Het Vlaams Belang is van mening dat er eerst nood is aan een saneringsbeleid vooraleer men nadenkt over de herinrichting van de wijk, zowel op maatschappelijk als territoriaal vlak. “De situatie rond het Zuidstation is een vicieuze cirkel die enkel doorbroken kan worden met een fysieke verwijdering van criminelen, illegalen en druggebruik”, vervolgt Lootens-Stael. “Wie strafbare feiten pleegt, hoort in de gevangenis, niet op hetzelfde bankje waar hij gisteren zat. Momenteel is het dweilen met de kraan open. In een latere fase wanneer de wijk volledig bevrijd is van criminaliteit kan men nadenken over de herbestemming van de verloederde buurt en deze attractief maken voor toeristen en bezoekers.” 

Ook de vzw Doucheflux verzoekt de overheid om de crisissituatie rond het Zuidstation te erkennen en maatregelen te nemen. “Een hardnekkig probleem pakt men niet aan met rondetafelgesprekken of overlegvergaderingen, maar met ernst en politieke wil”, besluit Lootens-Stael. “Dat laatste ontbreekt duidelijk bij de socialist Vervoort”.