“Brusselse regering volhardt in asociaal parkeerbeleid”

04 jul 2022 | Nieuws

“De Brusselse regering wil het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg sterk verminderen maar biedt onvoldoende betaalbare plaatsen op alternatieve parkings. Enkel grootverdieners zullen zich in Brussel nog een auto kunnen veroorloven. Met een steeds onveiliger openbaar vervoer is dat ronduit asociaal”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Een nieuwe ordonnantie wil voor een harmonisatie in het parkeerbeleid van het Brussels hoofdstedelijk Gebied zorgen maar zal eerder leiden tot grotere tegenstellingen.”

De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil de parkeerfunctie van de openbare weg drastisch verminderen en wil daarvoor het Brussels parkeeragentschap ‘parking.brussels’ versterken. “Maar parking.brussels staat zeer bekend om slechte prestaties, ondoorzichtig management en dito financieel beheer en ronduit slechte dienstverlening. De manier waarop men omgaat met klanten met vragen en betwistingen, zeker als die in het Nederlands worden gesteld, is hemeltergend”, aldus Lootens-Stael. “Het agentschap wekt ook geen enkel vertrouwen bij de gemeenten en dus blijft een gecoördineerd parkeerbeleid uit.”

“We mogen evenwel niet blijven hangen in het Brussel van het verleden“, vervolgt Lootens-Stael. “Er moeten andere en meer evenwichtige klemtonen worden gelegd bij de structurering van de openbare ruimte. En er is meer ruimte nodig voor aangename en leefbare openbare ruimte. Maar het wegpestbeleid van autogebruikers moet echt wel stoppen.” 

“Een goed parkeerbeleid trekt bezoekers naar een stad, noodzakelijk voor het economisch leven, maar de Brusselse regering wil dit niet begrijpen“

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“We willen meer aandacht voor leerkrachten, personeel in de zorg, politieagenten en andere essentiële beroepen”, aldus nog Lootens-Stael. “Deze mensen, die vaak van buiten Brussel komen, kunnen veelal niet anders dan met de wagen naar hun werk komen. Voor hen moet er een goede en éénvormige regeling gevonden worden. Er wordt in de nieuwe regelgeving overigens veel te weinig aandacht besteed aan de rol die parkeren speelt in het economische, sociale en culturele leven.”

“De stijgende parkeertarieven zorgen voor grote ontevredenheid bij de Brusselse bevolking en de bezoekers van de stad”, besluit Lootens-Stael “De parkeertarieven krijgen een inflatoir karakter, bovenop alle andere prijsstijgingen. Zo dreigt het autobezit een voorrecht van de rijken te worden wanneer enkel diegene die het zich kan veroorloven om veel meer te betalen voor een parkeerplaats, zijn of haar auto nog zal kunnen gebruiken.”