Brussels Parlement schuift behandeling onverdoofd slachten op lange baan: “Schandelijk”

20 jan 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang Brussel is er niet over te spreken dat de commissie leefmilieu de behandeling van haar voorstel op het verbod op onverdoofd slachten opnieuw voor zich uitschuift. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de enige regio in België waar onverdoofd slachten nog is toegestaan. Nu het Europees Hof beslist heeft dat een verbod zoals in Vlaanderen en Wallonië geen probleem oplevert, is verder uitstel een zwaktebod”, oppert Brussels Vlaams Belangfractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “Brussel mag toch niet de hoofdstad van de barbarij zijn?”

Het voorstel van Lootens-Stael dateert reeds van juni 2019. De partij vond het ongepast dat er over initiatieven voor een verbod op onverdoofd slachten niets in het regeerakkoord stond. Onder meer Gaia en de organisatie van dierenartsen hadden bij het aantreden van de nieuwe Brusselse regering met Ecolo en Groen, nog opgeroepen dit probleem niet te negeren.

De socialistische en groene regeringspartijen zijn intern verdeeld omwille van de druk van hun islamitische verkozenen en wilden wachten op een vonnis van het Europees Hof van Justitie dat moest oordelen of dergelijk verbod niet in strijd is met de godsdienstvrijheid. Maar nu dit vonnis in december duidelijk maakte dat het verbod in Vlaanderen en Wallonië overeind blijft, ligt de weg voor een parlementair initiatief dus volledig open. 

Uitstel stemmen onverdoofd slachten: ”Brussel mag toch niet de hoofdstad van de barbarij zijn?”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Toch werd deze morgen beslist later ingediende voorstellen voorrang te geven. Lootens-Stael was daarover niet te spreken. Dit om het toch maar niet te moeten hebben over onverdoofd slachten. “Het is een vorm van elementaire beleefdheid en de basis van onze democratie dat het parlement zijn werk doet. Wanneer sommige partijen in feite voor onverdoofd slachten zijn, dat ze het dan rechtuit zo zeggen!”, reageert de Vlaams Belang-fractievoorzitter. “De behandeling van dit voorstel is dringend omwille van verschillende redenen. Het parlement mag zich niet irrelevant maken, er zijn diverse burgerinitiatieven zoals dat van Gaia die het parlement tot actie aanmanen. Bovendien schaadt de blokkering van deze politiek gevoelige kwestie het imago van Brussel. Brussel is een meervoudige hoofdstad, maar het kan toch niet de bedoeling zijn de hoofdstad van de barbarij te zijn?”

Een grote meerderheid in Brussel is tegen onverdoofd slachten en wil een snel verbod volgens een rondvraag. Een zelfde resultaat blijkt uit internationaal onderzoek van Gaia. Waar wacht Brussel nog op?

⬛