Brussel is draaischijf voor mensensmokkel

06 mei 2022 | Nieuws

Vandaag getuigde de hoofdcommissaris van de Federale Gerechtelijke Politie, Patrick Bourgeois, in de bijzondere commissie mensenhandel en mensensmokkel. “Het werd een onverholen noodkreet om meer capaciteit”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Door gebrek daaraan wordt economische uitbuiting, gedwongen bedelen op straat en het aanzetten tot criminaliteit van illegalen momenteel niet opgevolgd. En het werk van de Federale Gerechtelijk Politie wordt ook nog eens bemoeilijkt door de lange en logge procedures bij de Dienst Vreemdelingenzaken.”

“Voor bijvoorbeeld mensenhandel heeft de Federale Gerechtelijke Politie slechts een capaciteit van amper vijftien inspecteurs, en voor mensensmokkel is het niet veel beter. De beloofde zestig inspecteurs zijn er nooit gekomen”, aldus Bury. “Daardoor moeten de inspecteurs keuzes maken welke dossiers ze behandelen en welke niet. En dat terwijl Brussel de draaischijf en vertrekplaats is voor mensensmokkel van Europa. De hoofdcommissaris erkende dat ze elke avond transmigranten, illegalen dus, naar parkings zien gaan, om dan te vertrekken naar de vooropgestelde plaats van bestemming, bijvoorbeeld het Verenigde Koninkrijk.” 

“Het enorm gebrek aan werkingsmiddelen bij zowel justitie als de Federale Politie was al langer duidelijk en wordt in de bijzondere commissie mensenhandel en mensensmokkel nog maar eens bevestigd”

Katleen Bury

Kamerlid, Vlaams Belang

“De hoofdcommissaris haalde nog andere pijnpunten aan”, vervolgt Bury. “Zo bijvoorbeeld moeilijkheden bij de bewijslast. De wet vereist op heden dat bij mensenhandel een vermogensvoordeel bewezen wordt, wat erg moeilijk is omdat er vele ‘informele’ wijzen van betaling zijn. Nochtans is het erg duidelijk dat wanneer smokkelaars vele mensen in een vrachtwagen onderbrengen, er inherent een vermogensvoordeel aan de handeling verbonden is.”

Eerder deze maand dienden kamerleden Katleen Bury en Kamerlid Dries Van Langenhove twee wetsvoorstellen in om mensenhandel en mensensmokkel veel zwaarder te bestraffen. “Deze wetsvoorstellen komen perfect tegemoet aan de noodkreet van de hoofdcommissaris”, besluit Bury.