Bezetting KBC-bank Brussel: “Mahdi oogst wat hij zaaide”

23 aug 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de schandelijke bezetting door enkele honderden illegalen van de voormalige hoofdzetel van de KBC-bank te Brussel. “Opnieuw willen uitgeprocedeerde asielzoekers via chantage regularisaties bekomen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Uiteraard hebben de hongerstakers van vorige maand en de lakse reacties die ze kregen de bezetters van vandaag tot voorbeeld gediend.”

“De illegalen noemen het door hen bezette gebouw nu zelfs al ‘een neutrale zone’, zodat niemand nog kan ontkennen dat de inspiratie van de hongerstakers kwam”, aldus Van Langenhove. “De neutrale zone verwijst immers naar de zone die Mahdi voor hen creëerde en die geen enkele oplossing bood, maar alleen het probleem een paar honderd meter verlegde. Integendeel, het was eerder een straffeloze zone, gezien de illegalen er zonder risico om opgepakt te worden heen konden.” 

“Chantage mag nooit lonen en dat heeft Mahdi niet begrepen”

Dries Van Langenhove

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“De chantagemiddelen worden telkens opnieuw aangewend door uitgewezen illegalen die hier niets meer te zoeken hebben, en al zeker geen asiel”, vervolgt Van Langenhove. “En hoewel Mahdi zegt in juli niet te hebben toegegeven aan enige chantage, deed hij dat natuurlijk wel. Hij beloofde de dossiers van de hongerstakers prioritair te behandelen. En het resultaat van die belofte zien we nu in het KBC-gebouw in Brussel. Wie uitgeprocedeerd is, moet echter geen nieuwe procedure krijgen, maar worden uitgezet.”

“Toegevingen zoals deze van Mahdi vormen een nefast signaal en zullen steeds opnieuw blijven leiden tot acties zoals deze in het voormalige KBC-hoofdkwartier”, besluit Van Langenhove. “Onmiddellijk na de ‘onderhandelde oplossing’ – zoals de toegeving van de staatssecretaris genoemd werd – heeft het Vlaams Belang ervoor gewaarschuwd dat dit geen oplossing vormde, maar enkel een nieuw probleem creëerde.” Net als vorige maand roept het Vlaams Belang dan ook op om passend op te treden tegen dergelijke chantage.

⬛