Benaming erfgoedevenement in Brussel te mannelijk

17 aug 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de recente naamsverandering die de Brusselse Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) doorvoerde voor het evenement voor de promotie van het Brusselse erfgoed, sinds 1989 bekend als de Open Momumentendagen/Journées du Patromoine. Voortaan zal het evenement ‘Heritage Days’ heten”, zegt senator en voorzitter van Vlaams Belang Brussel Bob De Brabandere. “Een absurde beslissing van een Brusselse regering die zich telkens weer als een moraalridder opwerpt.”

“Pascal Smet en de administratie Urban blijken vooral een probleem te hebben met het Franse woord ‘patrimoine’, wegens de vermeende mannelijke connotatie”, aldus De Brabandere. “Het woord zou oubollig zijn omdat het verwijst naar de bezittingen die van de vader worden geërfd en aan de kinderen overgedragen, soms alleen zonen”. Het Vlaams Belang vindt dit vergezocht en totaal irrelevant voor de Brusselaars die kennis wensen te maken met het erfgoed in hun stad. “Op die manier wil men de indruk wekken van een vrouwonvriendelijke stad, waar elk aspect uit het verleden getoetst dient te worden aan de huidige moraal. Deze wordt uiteraard ingevuld door de regering en de activistische achterban die niets liever doet dan afrekenen met ons collectief verleden, inclusief de taal.” 

“De inwoners van Brussel hebben echt geen nood aan deze valse problemen en valse oplossingen ”

Bob De Brabandere

Senator en Voorzitter Vlaams Belang Brussel

Waar de Brusselse regering echt wakker van zou moeten liggen is het economisch verval, de leefbaarheid, de criminaliteit en de onveiligheid”, vervolgt De Brabandere. “Wat Pascal Smet hier aantoont, is dat activistische organisaties invloed kunnen en mogen uitoefenen op het beleid.” Het Vlaams Belang ziet hierin een gevaarlijk precedent. ”Pascal Smet speelt hier het vuile spelletje van de woke-activisten mee. Elk aspect uit de samenleving wordt gelinkt aan sociale ongelijkheid of racisme. Het is alsof de problemen ter plaatse uitgevonden worden om ze nadien snel op te lossen en zo het beeld te scheppen dat men actie onderneemt.”

Het Vlaams Belang betreurt ook de zoveelste blamage van de officiële talen van het Gewest. “Tegenwoordig kan er geen project of evenement meer het licht zien zonder dat daaraan een Engelse benaming gegeven wordt”, besluit De Brabandere. “Alsof alles wat Engels klinkt, per definitie modern en vooruitstrevend is. En dit terwijl er in de tweetaligheid van de openbare dienst in Brussel nog geen enkele vooruitgang is geboekt. Integendeel, daar vormt ieder nieuw jaar een nieuw dieptepunt. Daar zou ook eens aandacht naar mogen gaan.”

⬛