Beloofde uitvoering masterplan gesloten opvangcentra komt er niet

07 dec 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang is verbolgen dat er geen uitvoering van het ’masterplan gesloten opvangcentra’ komt. Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) was hier duidelijk over. Daarmee haalt Michel de herhaalde belofte van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) onderuit. Mahdi zet de aankondigingspolitiek van Francken en De Block gewoon verder”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “De twee nieuwe centra zullen er de eerste vijf jaar niet staan.

Sinds zijn aantreden twee maanden geleden wil Mahdi naar eigen zeggen de terugkeer van illegalen opvoeren. Het Vlaams Belang juicht dit standpunt toe, maar het paars-groene regeerakkoord verhindert meteen twee essentiële instrumenten voor zo’n beleid. Zo komt er geen wet op de woonstbetreding en mogen gezinnen met kinderen niet meer voor een beperkte tijd in aangepaste gesloten woonunits ondergebracht worden in afwachting van hun terugkeer.

“De linkse partijen in de paars-groene coalitie zijn er door de niet-uitvoering van het masterplan zo te zien nu al in geslaagd om het al lakse terugkeerbeleid in dit land nog verder uit te hollen”

Dries Van Langenhove

Parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Mahdi beloofde snel werk te zullen maken van de nooit vervulde belofte van zijn voorganger Theo Francken (N-VA) om de capaciteit in de gesloten terugkeercentra op te voeren. Het initiële ‘masterplan gesloten centra’ (goedgekeurd in mei 2017) voorzag dat die capaciteit tegen eind 2020-begin 2021 zou opgetrokken worden tot zo’n 1.150 plaatsen. Ondertussen is het bijna 2021 maar zijn we met zo’n 700 plaatsen nog mijlenver verwijderd van de belofte die ons meer dan drie jaar geleden werd gedaan.

“Ofwel heeft Mahdi een belofte gedaan die hij niet hard kan maken, en verspreidde hij dus bewust fake news”, besluit Van Langenhove, “ ofwel zijn de groene partijen in deze coalitie er nu al in geslaagd het terugkeerbeleid nog verder te ondergraven”. Tijdens de plenaire zitting van komende donderdag zal Van Langenhove bij staatsecretaris Mahdi duidelijkheid eisen over het niet uitvoeren van het masterplan en over zijn concrete plannen en voornemens. “Bij de regeringsverklaring heb ik hier ook al vragen over gesteld. Het enige wat Egbert Lachaert (Open Vld) kon verzinnen was dat men versneld de terugkeercentra zou bouwen. En zijn collega Servais Verherstraeten (CD&V) kon zelfs geen enkel antwoord verzinnen. Ofwel werd er gelogen, ofwel heeft links nu al de arm omgewrongen van Open Vld en CD&V.”

⬛