“Belgische nationaliteit wordt veel te eenvoudig verworven”

02 aug 2022 | Nieuws

Met om en bij 39.500 ‘nieuwe Belgen’ in 2021 staat dit land terug op het niveau van het precoronajaar 2019, toen werd afgeklokt op 40.588. “Het hoogste aantal sinds tussen 2000 en 2002 onder de beruchte ‘Snel Belg’-wet zonder noemenswaardige voorwaarden massaal vreemdelingen de Belgische nationaliteit verkregen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Echt verbazend is dit niet, aangezien we de afgelopen jaren werden geconfronteerd met massale immigratie en de beruchte ‘Snel Belg’-wet slechts vervangen werd door een Eenvoudig Belg’-wet.”

Het aantal vreemdelingen dat Belg is geworden, zit opnieuw in de lift. Dat blijkt onmiskenbaar uit de cijfers die Myria in dat verband publiek heeft gemaakt. In totaal verwierven vorig jaar welgeteld 39.448 vreemdelingen het Belgisch staatsburgerschap. “Het ging in meer dan driekwart van de gevallen om onderdanen uit niet-EU-landen”, aldus Van Langenhove. “Marokkanen vertegenwoordigden vorig jaar 9 procent van alle ‘Belg-wordingen’ en vormen daarmee onverminderd de grootste groep.”

Opvallend is daarnaast dat het aantal Syriërs dat de Belgische nationaliteit verwierf in één jaar tijd meer dan verdubbelde, van 1.431 naar 3.287. “Daarmee staat het West-Aziatische land op het punt Marokko als voornaamste land van herkomst van de eerste plaats te verdringen, wat ongetwijfeld het gevolg is van de massale asielimmigratie van de afgelopen jaren”, vervolgt Van Langenhove. “Dat geldt ook voor de Irakezen, die met een stijging van 888 naar 1.817 vorig jaar goed waren voor zo’n 5 procent van het aantal ‘Belg-wordingen’.” Afghanistan (1.412; 4 procent) en Congo (1.223; 3 procent) vervolledigen de top 5 van niet-Europese landen van herkomst. 

“Nationaliteit moet meer zijn dan voordeelkaart van nv België”

Dries Van Langenhove

Kamerlid, Vlaams Belang

“Om de nationaliteit te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend”, besluit Van Langenhove. “Ons standpunt is dat men onze identiteitskaart enkel kan verwerven wanneer men hier minstens tien jaar legaal en ononderbroken verblijft, een loyaliteitsverklaring aflegt, economisch actief bijdraagt aan onze samenleving en slaagt in een burgerschapsproef die onder meer de kennis van de streektaal toetst. Het staatsburgerschap is iets wat moet verdiend worden.”