Beleidsverklaring Asiel en Migratie “linkse en lakse maat voor niks”

19 nov 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang is zeer kritisch voor de beleidsnota Asiel en Migratie die woensdag in de Commissie Binnenlandse Zaken werd voorgesteld. “Dat van de paarsgroene regering geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid te verwachten was, stond weliswaar in de sterren geschreven, maar sinds vandaag weten we dat het van kwaad naar erger gaat.”

Het feit dat deze regering zich bij monde van bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) aansluit bij de ‘Wir schaffen das’-filosofie van Angela Merkel én het in Vlaanderen fel gecontesteerde VN-migratiepact als leidraad neemt voor haar beleid, spreekt in ieder geval boekdelen, zo klinkt het scherp in de reactie van het Vlaams Belang.

“Asiel- en migratiepolitiek Mahdi is Sinterklaaspolitiek”

“In de afgelopen weken deed staatssecretaris Mahdi weliswaar van zich spreken toen hij aankondigde dat hij de terugkeer van illegalen wilde opvoeren, maar tegelijk sluit hij twee essentiële instrumenten daarvoor uit: de woonstbetreding en geen illegale gezinnen in (daartoe aangepaste) gesloten terugkeerunits”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Bovendien weigert deze regering ontwikkelingshulp te koppelen aan de bereidheid van derde landen om hun illegale onderdanen terug te nemen. Daarmee voert deze regering een hoogst originele Sinterklaaspolitiek: Wie braaf is, krijgt lekkers. Wie stout is… ook.”

Zo mogelijk nog belangrijker is het feit dat nergens in de beleidsnota geloofwaardige voornemens te vinden zijn om de immigratiewetgeving te verstrakken, luidt de kritiek verder. “Het belangrijkste in deze beleidsverklaring is dan ook wat er niet in staat”, laat ook Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) weten, die de BiZa-commissie voorzit. “Nérgens in deze nota is ook maar het geringste voornemen terug te vinden van wat de essentie van een asiel- en migratiepolitiek in dit land zou moeten zijn: de massale immigratie eindelijk een halt toe te roepen.”

Integendeel, zo blijkt, de regering verkondigt haar steun aan een EU-spreidingsplan en het voornemen om illegale immigranten die door de ngo-veerdiensten naar Europa gevoerd worden op te nemen – om maar twee voorbeelden te noemen. “Zo dreigt de immigratie vanuit alle windstreken nog verder toe te nemen”, besluit Van Langenhove. “De Vlaamse kiezers zullen de volgende jaren net het omgekeerde krijgen dan waarvoor ze anderhalf jaar geleden hebben gekozen: minder uitstroom, meer instroom.”

⬛