Behandeling van slachtoffers in Anderlecht “vergt grondig onderzoek”

06 nov 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang eist een grondig onderzoek naar de kennis van het Nederlands binnen het politiekorps van Anderlecht. Aanleiding is de behandeling van twee vrouwen die door allochtonen waren aangevallen. “Slachtoffers hebben veelal al een traumatische gebeurtenis meegemaakt. Het laatste wat ze dan nodig hebben is een taalonkundige en onvriendelijke ontvangst bij de autoriteiten.”


Twee jonge vrouwen zagen hun fietstocht doorheen Anderlecht bruusk beëindigd toen ze zonder enige aanleiding door twee allochtonen met een wagen werden klemgereden. Ze werden vervolgens beledigd, belaagd en zelfs fysiek aangevallen. “Feiten als deze vallen helaas omzeggens dagelijks voor in deze multiculturele samenleving”, aldus Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Vreemd genoeg is er geen ‘Me Too’-beweging die dit soort criminele daden het vermelden waard vindt”. Maar wat volgens de slachtoffers na de incidenten gebeurde, is evenzeer voor de borst stotend, klinkt het.

“Als hier ook maar iets van waar is, is dit een rechtstaat onwaardig”

Ortwin Depoortere

Voorzitter Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Op het politiecommissariaat, waar ze door een Nederlandsonkundige patrouille naartoe waren gebracht, begon de echte ellende voor de beide vrouwen. De politiemensen bleken hetzelfde allochtoon profiel te hebben als de daders – wat geen enkel probleem zou mogen opleveren. De agenten bleken echter Nederlandsonkundig te zijn en weigerden zelfs de klacht te noteren – een politiesepot is nochtans illegaal. De agenten bedreigden naar verluidt zelfs de slachtoffers met “een nachtje cel”, mochten ze toch blijven aandringen op een klacht.

Op gegeven ogenblik werd een van de daders door de politie van Anderlecht zelfs aangeduid als ‘vertaler’ om met de beide vrouwen te kunnen communiceren. De daders waren het commissariaat dan ook sneller buiten dan binnen, en wanneer opgedaagde vrienden van de slachtoffers zich daarover boos maakten, waren zij het die voorgeleid werden. “Het Comité P werd ondertussen gevat en zal deze zaak tot op het bot moeten onderzoeken”, zegt Depoortere. “Als dit, of ook maar iets hiervan, waar blijkt te zijn, is dit een rechtstaat onwaardig en moet gepast worden opgetreden.”

“Het Comité P moet zijn werk kunnen doen over deze Anderlecht-zaak”, besluit Depoortere. “Wij zullen de resultaten hiervan afwachten en nu eerst grondig nagaan of het gebrek aan kennis van het Nederlands structureel is.” Mocht dit het geval zijn, zal de Vlaams Belang-fractie niet nalaten minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hierover te vatten.