“Animatie voor asielzoekers mag wat kosten”

04 aug 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de kostprijs van animatie voor asielzoekers. “Hoewel er geen uitdrukkelijke wettelijke basis bestaat voor dergelijke animatie, werd hieraan in 2020 227.739 euro uitgegeven. In 2018 kostte het animeren van asielzoekers nog 159.256 euro aan de belastingbetaler”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

In de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 lazen we dat de uitgave ‘uitkeringen in natura – asielzoekerskosten’ zomaar eventjes 26.226.017 euro bedraagt”, aldus Vermeersch. “Uit het antwoord dat ik van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op mijn vragen hierover ontving, blijkt deze uitgave te worden opgedeeld in kosten van voedingswaren (17.914.066 euro), kosten van hygiënische producten (1.573.628 euro), vervoerskosten (1.760.967 euro), schoolkosten (412.440 euro) en animatiekosten (174.992 euro).” 

“Kan iemand ons uitleggen hoe animatiekosten te kaderen zijn in de bed-bad-broodregeling voor asielzoekers?”

Wouter Vermeersch

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Animatie valt niet onder de materiële hulp zoals gedefinieerd in de Opvangwet. “Bewoners van opvangcentra hebben als dusdanig dus geen recht op animatie. Maar de asielcentra kunnen wel vrijwillig activiteiten organiseren ‘om de bewoners een zinvolle dagbesteding te bieden’, zoals dat heet”, vervolgt Vermeersch. “Fedasil Sint Truiden gaf ons eind vorig jaar nog een voorbeeld van wat het onder die zinvolle dagbesteding verstaat. Er werd toen een bus ingelegd om de asielzoekers een dagje Plopsa Coo op kosten van de belastingbetaler aan te bieden.”

“Vreemdelingen die zich legaal in Vlaanderen hebben gevestigd en zich volledig aan onze Westerse manier van samenleven hebben aangepast, kunnen wat ons betreft zoveel ze willen Plopsaland of Plopsa Coo bezoeken. Op eigen kosten uiteraard”, besluit Vermeersch. “Maar dergelijke kostelijke frivoliteiten voor asielzoekers zijn totaal ongepast. Er wordt zomaar geld weggesmeten terwijl de de migratiestromen steeds meer ons sociaal systeem onder druk zetten. Geld moet besteed worden aan essentiële zaken.”

⬛