Als ouder gebruik maken van Vlaams onderwijs in Brussel: leer Nederlands

12 mei 2022 | Nieuws

“De aandacht voor het Nederlands door anderstaligen in Brussel zit in stijgende lijn, het Huis van het Nederlands heeft in 2021 7.500 cursisten ingeschreven.” stelt fractievoorzitter in de Brusselse Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Dominiek Lootens-Stael vast. “De VGC doet echter nog te weinig om mensen die gebruik maken van de diensten en instelling van de Vlaamse Gemeenschap actief te bewegen tot het leren van onze taal. Het huidige beleid is te passief.”

Op de webstek van de VGC wordt ruim aandacht besteed aan het taalbeleid en de mogelijkheden om Nederlands te leren. “Het Huis van het Nederlands coördineert het merendeel van het aanbod”, aldus Lootens-Stael. “Er zijn de mogelijkheden voor personeelsleden van gemeenschapscentra om beter Nederlands te leren, er is de module Nederlands voor ouders binnen het onderwijs, de VGC subsidieert het Huis van het Nederlands in het aanbieden van taalopleidingen van personeel van lokale besturen, en dergelijke meer.”

Maar het beleid is op dat vlak nog te versnipperd”, vervolgt Lootens-Stael. “De Vlaamse Gemeenschap bereikt met haar diensten, waarvan het onderwijs de grootste sterkhouder is, meer dan 20 procent van de Brusselse bevolking. Er worden wel wat inspanningen gedaan om mensen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn te bewegen onze taal te leren en actief te gebruiken. Scholen hebben bijvoorbeeld vrijblijvend de mogelijkheid een taalaanbod aan ouders te doen. Dat zou de regel moeten worden. De scholen moeten dat niet zelf organiseren, enkel faciliteren.” 

“Nederlands leren is in het belang van kinderen en ouders, maar ook van Brussel als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Voorzitter van het college van de VGC Elke Van den Brandt (Groen) gaf als antwoord op de vragen hierover niet veel blijk van dadendrang”, aldus nog Lootens-Stael. “Het bleef bij een opsomming van het vrijblijvend aanbod in bibliotheken, gemeenschapscentra, scholen en kinderopvanginitiatieven. Maar er ontbreekt een duidelijk en wervend project. We hebben een eenvoudige en eenvormige verwijzing nodig. Een soort snelle knop op alle webpagina’s van Vlaamse diensten in Brussel die mensen overzichtelijk en snel doorverwijst naar de voor hen gepaste opleidingsmogelijkheden.” Op de Vlaams Belangvoorstellen hieromtrent wilde men echter niet ingaan.

”Het college van de VGC, dat toch de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad zou moeten behartigen, blijft in haar taalbeleid veel te weinig ambitieus”, besluit Lootens-Stael. Er worden kansen onbenut gelaten om meer mensen Nederlands, of beter Nederlands, te leren. Ook dat de Vlaamse partijen in de Brusselse regering schrik hebben om hun Franstalige partners voor het hoofd te stoten en zich schikken in een bijrol.”