“Alle criminaliteit moet worden bestraft”

05 jul 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang neemt met stijgende verbazing kennis van de aankondiging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne(Open Vld) dat er voor bepaalde vormen van criminaliteit in het nieuwe Strafwetboek geen gevangenisstraffen meer zal kunnen worden opgelegd. “Als signaal van straffeloosheid kan dit tellen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Criminaliteit is criminaliteit, ook wanneer ze zogenaamd licht is.”

“Niettegenstaande het Vlaams Belang nog steeds geen wetgevende teksten hieromtrent mocht ontvangen, moeten we weerom vaststellen dat er eerst wordt gecommuniceerd via de media en niet via het parlement”, aldus Dillen. “Maar nog veel erger dan dit totaal gebrek aan enig respect voor de democratische instellingen is het feit dat de minister een volledig verkeerd signaal dat de wereld wordt ingestuurd.” 

“Wat het bestraffen van criminaliteit betreft, vertoont Van Quickenborne dezelfde vermijdingsdrang als zijn voorgangers

Marijke Dillen

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang stelt vast dat paars-groen sommige criminaliteit wenst te tolereren. “Criminaliteit, hoe ‘licht’ ook, kan voor ons echter nooit getolereerd worden”, vervolgt Dillen. “Anders dan wat Van Quickenborne meent, valt vandalisme zoals graffiti bijvoorbeeld niet zomaar als ‘lichte criminaliteit’ te bestempelen. Die spuitbuskrabbels kunnen veel ellende veroorzaken, en daarnaast ook voor een heel hoog prijskaartje zorgen voor de verwijdering.” Voor het Vlaams Belang moeten magistraten ook steeds de mogelijkheid hebben om vrijheidsbeperkende straffen uit te spreken.

“Enkele weken geleden raakte nog bekend dat er een wet voorligt die ervoor zal zorgen dat criminelen die aan een aantal voorwaarden voldoen zelfs niet meer naar de gevangenis zullen moeten gaan om hun enkelband aan te vragen”, besluit Dillen. “En vandaag zet Van Quickenborne weer een stap vooruit. Weliswaar opnieuw in de verkeerde richting.”

⬛