Actieve Brusselaar alweer het slachtoffer van een donkerrode begroting

26 okt 2023 | Nieuws

Het Brussels Gewest moet dringend besparen, zo bleek uit de eerste cijfers die Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld) presenteerde. De eerder aangekondigde besparingen van 600 miljoen euro werden al snel herleid tot 150 miljoen euro. Om niet massaal te moeten besparen besliste de regering om extra taksen te gaan heffen. “Waanzinnig en bijna niet te geloven!”, reageert Dominiek Lootens-Stael fractievoorzitter voor Vlaams Belang in het Brussels Parlement. “Er zitten donkere tijden aan te komen voor de actieve Brusselaar. Het faillissement van het gewest loert om de hoek.”

Volgens Gatz voorziet men volgend jaar een tekort van 1,1 miljard euro op een begroting van 8 miljard. En dat bovenop een torenhoge schuldenberg waarmee het gewest al jaren kampt. Om dit enigszins te kaderen riep de regering een schuldplafond van 210 procent in het leven, terwijl ratingbureau S&P een plafond van 205 procent had vooropgesteld. Een kleine misstap kan ervoor zorgen dat het Brussel haar rating ziet zakken, wat enorme gevolgen met zich mee zou brengen voor de rentelast. “Besparen is geen overbodige luxe maar een kwestie van dood en leven voor het gewest” zegt Lootens-Stael. “Als we Gatz mogen geloven zijn we op de goede weg, terwijl de aangekondigde besparingen nog slechts 150 miljoen euro bedragen in plaats van de 600 miljoen euro die hij vooropstelde. Zwaar onvoldoende dus.”

Stilaan wordt Brussel het typevoorbeeld van een kleptocratie: een overhei ddie haar burgers permanent besteelt ter financiering van de wereldwijde geïmporteerde armoede

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

In plaats van te gaan besparen raakte bekend dat de linkse Brusselse coalitie de voorziene besparingen wil financieren door extra taksen te heffen. Het grootste deel van de begroting voor volgend jaar zal zo gefinancierd worden door belastingen en heffingen. Zo stijgt de toeristenbelasting voor hotels en B&B’s, worden de lasten voor de automobilisten verhoogd en indexeert men met 30 procent de stedenbouwkundige lasten. “Niet alleen slaagt de regering er niet in om te besparen, ze behandelt de actieve bevolking als een onuitputtelijke financieringsbron voor de socialistische hangmatcultuur”, vervolgt Lootens-Stael. “Stilaan wordt Brussel het typevoorbeeld van een kleptocratie: een overheid die haar burgers permanent besteelt ter financiering van de wereldwijde geïmporteerde armoede.”

“Zonder een radicale omschakeling in het beleid zitten er zeer donkere tijden aan te komen voor de weinige actieve Brusselaars die er nog wonen”, aldus Lootens-Stael. “Het jarenlange wanbeleid en de spilzucht van de Brusselse regering moedigt elk jaar tienduizenden actieve Brusselaars aan om elders in het land te gaan wonen. Daarmee verdwijnt natuurlijk ook een groot deel van de inkomsten.”

Voor het Vlaams Belang is een structureel besparingsplan niet enkel een noodzaak, maar een kwestie van overleven. Ook het Rekenhof is al enkele jaren op rij vernietigend voor de Brusselse financiën en waarschuwde meermaals voor de structurele begrotingstekorten. “Maar dat rapport belandt per direct in de prullenmand van de regering”, concludeert Lootens-Stael. “Het is duidelijk dat men niet wil besparen. Nochtans zijn er tal van besparingen mogelijk zoals de administratieve vereenvoudiging van het kluwen aan overheidsstructuren, de fusie van de Brusselse OCMW’s, een eengemaakte politiezone, het controleren van de sociale begunstigden of het aanpakken van de subsidiecultuur. Allemaal heilige huisjes die structurele onhoudbaarheid van deze socialistische hangmatcultuur duidelijk maken.”