Accijnzen aan de pomp zo hoog als voor Oekraïnecrisis

23 nov 2022 | Nieuws

Nergens in Europa zijn de belastingen op auto ’s zo hoog als in dit land. “De Belg betaalde in 2021 gemiddeld 3.187 euro aan belastingen voor zijn auto, het Europees gemiddelde bedroeg 2.019 euro”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die hierover vandaag minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zal ondervragen. “Het Vlaams Belang eist dat het perverse cliquet-systeem wordt afgeschaft en dat de accijnzen op motorbrandstof blijvend worden teruggebracht tot het Europees minimum.
Toen de prijzen voor diesel en benzine al te hoog opliepen besloot de regering tot een erg bescheiden verlaging van de accijnzen voor deze brandstoffen. “Maar de regering ging hierbij lang niet ver genoeg”, aldus Vermeersch. “De korting werd beperkt tot een schamele 17 cent per liter, terwijl de Europese regelgeving een veel ruimere daling van de accijnzen toelaat. Een mogelijkheid waar Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld wel gebruik van gemaakt hebben.” 

Auto blijft een melkkoe van de paars-groene regering

Wouter Vermeersch

Kamerlid, Vlaams Belang

De regering liet meteen weten dat deze bescheiden verlaging zou ongedaan gemaakt worden van zodra de maximumprijs terug zou dalen. “Die maximumprijs is ondertussen wat gedaald en vanaf 17 november is het zover: de accijnzen op diesel en benzine worden terug opgetrokken tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne”, vervolgt Vermeersch. “Concreet betekent dit dat de prijs aan de pomp voor bijna de helft bestaat uit accijnzen en btw. België legt een accijns op van 60 cent per liter terwijl de Europese regels een accijns van 33 cent voor benzine en 35,9 cent voor diesel toestaan.”

“Op een moment dat veel gezinnen moeite hebben om de eindjes aan mekaar te knopen is dit een ongehoorde overbelasting”, aldus nog Vermeersch. “Met gebruikt daarbij de vergroening van de fiscaliteit als excuus, maar vergeet graag dat de auto gebruiken voor heel wat mensen om beroepsredenen onvermijdelijk is.”

“De huidige regels voorzien ook niet dat de accijnzen opnieuw zullen dalen indien de prijs terug oploopt. Het risico bestaat dus dat een tankbeurt in de nabije toekomst opnieuw flink duurder gaat worden. Enkel de Belgische schatkist ten bate, de mensen worden er alleen maar slechter van.”