“Aanbevelingen voor relatie politie-burger maat voor niets”

01 dec 2020 | Nieuws

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat er voor de politie op het terrein niets ten goede zal veranderen. De partij komt tot deze bevinding na de stemming van dresolutie met aanbevelingen over de relatie tussen burger dinsdag in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement. Met de stemming werd een serie hoorzittingen met experts over dit thema afgesloten.

 Het initiatief van de hoorzittingen kwam van de socialistische regeringspartijen, na een boze reactie van de politievakbonden op de aanhoudende kritiek vanuit politieke hoek. De gewelddadige gebeurtenissen tegen de politie van de laatste tijd waren een reden om een aantal dieper liggende verschijnselen van naderbij te bekijken. 

“Deze ganse vertoning was van bij aanvang slecht politiek theater”

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter Vlaams Belang Brussel

Waar de linkse partijen vooral een teveel aan politiecontroles zagen en een andere toon en aanpak wilden tijdens die controles, zag de politie vooral een gebrek aan respect. Het kwam tot een gezamenlijk standpunt over het gebruik van bodycams en meer wijkpolitie. Maar de algemene teneur van de resolutie bleef toch een vraag om meer terughoudendheid bij de politie. Vooral bij identiteitscontroles.

Het Vlaams Belang kan de tekst niet smaken. “Het geheel gaat voorbij aan de realiteit en zal op het terrein niks veranderen”, stelt Dominiek Lootens-Stael, fractieleider van het Vlaams Belang in het Brussels parlement. “Natuurlijk moet er meer aandacht komen voor de wijken en voor sommige procedures, maar de grote problemen, het gebrek aan respect en het gevoel van straffeloosheid, blijven onvermeld.”

“Zolang bepaalde partijen de politie blijven verdacht maken en het gerecht geen lik op stuk beleid gaat voeren, zal het geweld tegen politiemensen aanhouden”, vult Brussels Vlaams Belangvoorzitter senator Bob De Brabandere aan. “En wanneer de agressie tegen de politie blijft duren moet men niet afkomen met de vraag om meer begrip.”

Naar aanleiding van de politieke heisa rond het optreden van de politie en het geweld tegen agenten zette het Vlaams Belang in het voorjaar een petitiecampagne op getouw onder de naam #iksteundebrusselsepolitie. De campagne verzamelde daarbij ruim 23.000 handtekeningen.

⬛