Waarom treedt Unia niet op tegen Anuna De Wever?

20 sep 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang stelt vast dat volgens activiste Anuna De Wever “oude witte hetero mannen” geen zinnige inbreng kunnen hebben in het klimaatdebat. “In één enkele zin in een twitterbericht discrimineert de medewerkster van de groene fractie in het Europees parlement op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en huidskleur”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Unia mag een dossier openen.

De Wever plaatste haar bericht op sociale media in een reactie op de kritiek die de 53-jarige Studio 100-baas Gert Verhulst in een vraaggesprek met De Morgen op haar had geuit.

“Een volledig inhoudsloze reactie”, aldus Pas, die pleit om voortaan vooral mensen die wel iets inhoudelijks kunnen bijbrengen aan het klimaatdebat aandacht te schenken. “Sommige jonge en onbezonnen mensen zouden misschien beter tegen zichzelf worden beschermd. Het uitkramen van grote onzin kan hen immers achteraf een leven lang achtervolgen. Denk maar aan Anuna De Wevers oproep om geld bij te drukken om de klimaatcrisis te beheersen.” 

“Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen, zei filosoof Ludwig Wittgenstein. Anuna De Wever was wellicht aan het klimaatspijbelen tijdens de les filosofie”

Barbara Pas

Fractievoorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Stel dat iemand had geopperd dat minderjarige lesbische kleurlingen geen kennis van zaken kunnen hebben in een debat, het kot was veel te klein geweest”, besluit Pas. “Pek en veren zouden niet hebben volstaan. En zonder reactie van Unia, de openbare instelling die naar eigen zeggen discriminatie bestrijdt, is het heel duidelijk dat niet elke groep in dit land evenwaardig beschermd wordt.”