U kent het verhaaltje van de regering (en de N-VA) dat het socio-economische luik voorrang heeft en dat er jobs, jobs en nog eens jobs, moeten gecreëerd worden.  In praktisch elke zin die Kris Peeters(CD&V), Charles Michel (MR) of Alexander De Croo uitspreken, rolt het woord job minstens één keer over hun lippen.  Wil men ze geloven, dan zijn er door hun toedoen al massa’s mensen opnieuw aan het werk.

Maar hoe zit dat met die nieuwe jobs?  We zijn nu halverwege Charles Michel 1, tijd om eens na te gaan wat al dat gezwets rond tax-shift, indexsprongen en Kaaiman- en andere taksen heeft opgeleverd.  De opofferingen van de bevolking gingen immers nieuwe werkgelegenheid verschaffen, of niet?

Wel, het volstaat om even de officiële webstek van FOD Economie te raadplegen om te zien hoe de vork aan de steel zit. Eind september 2014 – bij het aantreden van deze regering – waren 4.304.095 van de 15-plussers inactief.  Vandaag zijn er dat al 4.414.593 (+ 110.498).  Deze weinig hoopgevende cijfers zijn bijna gelijklopend met deze van de actieve bevolking.  Over dezelfde periode spreken we respectievelijk van 4.575.276 en 4.555.082 (20.194 jobs minder).  Bij deze cijfers zijn de massa-ontslagen van Caterpillar, Douwe Egberts, MS-mode, ING en vele anderen nog niet bij gerekend.  Agoria, de federatie van de technologische industrie, heeft becijferd dat de sluiting van Caterpillar een impact heeft op 3.600 directe en indirecte jobs.  Het kan zelfs oplopen tot 5000 jobs.   Na de zware cijfers die ING bekendmaakte – 3.500 banen – blijkt nu dat dat ook maar een deel is van het verhaal.  Bij de zelfstandige kantoren van de groep staan nog eens 1.200 banen op het spel.

Op een bevolking van 11.267.910 ( in 1995 waren er dat nog maar 10.140.000) zijn er dus amper 4,5 miljoenen mensen actief.  Je hoeft echt geen geleerde te zijn om te beseffen dat dat onhoudbare toestanden zijn.  Op tien jaar tijd is de  bevolking van dit land met 1.127.910 personen aangegroeid.  Jammer genoeg ligt dat niet aan vruchtbaarheid of kinderwensen van onze vrouwen.   Onze vrouwen krijgen gemiddeld  1,74 kinderen, bij buitenlandse vrouwen die hier verblijven is dat 2,32.  Dat laatste alleen al, biedt slechte vooruitzichten.

De jaarlijkse overlijdens en geboorten vertonen een licht voordeel voor de geboorten.  In 2015 stierven 110.713 mensen en kwamen er 121.713 baby’s bij.  Dat zou betekenen dat men, over een periode van 10 jaar, een natuurlijke aangroei van +/- 100.000 personen zou kennen.  Het is dus meer dan duidelijk dat er sinds 1995 meer dan 1 miljoen personen via immigratie en familiehereniging naar dit land kwamen afgezakt.  Bovendien is het overduidelijk dat het grootste deel daarvan nergens aan de slag is, tenzij in het zwarte- of het criminele circuit.

De gesubsidieerde leugenpers weet dat natuurlijk ook allemaal, maar zwijgt als vermoord.  Nochtans zeggen die tabellen van de Federale Overheidsdienst Economie veel.  Men moet gewoon de moeite doen om ze eens te bekijken en besluiten:  ‘waar zijn die nieuw gecreëerde jobs’?

Deze regering van de grote verandering bakt er eigenlijk niets van, noch op communautair vlak, noch op het socio-economische.

We worden van s’ morgens tot s’ avonds met onwaarheden geconfronteerd. Denk eraan.

Roeland Van Walleghem, Oud-Senator Vlaams Belang