Vlaams Belang wil lijst prioritaire voertuigen herbekijken

22 aug 2022 | Nieuws

Het nieuwe Brusselse circulatieplan ‘Good Move’ zorgt sedert de invoering ervan op 16 augustus van dit jaar voor verkeerschaos in de hoofdstad. “Het is bijzonder cynisch dat dit nieuwe circulatieplan werd bedacht en ingevoerd door politici die vaak zelf geen last hebben van deze chaos: hun ministeriële bolides worden beschouwd als ‘prioritaire voertuigen’ en kunnen dus ongehinderd rijden waar de toegang voor de hardwerkende mensen verboden is. Qua politieke zelfbediening kan dit weer tellen”, zo stelt Vlaams Belang-Kamerlid Frank Troosters in een reactie. Troosters zal dan ook alvast een wetsvoorstel indienen om de lijst van prioritaire voertuigen aan te passen.

Naast voertuigen van de brandweer en politie, of ambulances, zijn er nog heel wat andere voertuigen die als ‘prioritair voertuig’ mogen rondrijden. Daarbij onder meer de dienstvoertuigen van provinciegouverneurs, van sommige ministers (Binnenlandse Zaken, Justitie en Landsverdediging), de voertuigen van de gewestelijke minister-presidenten, van hoge functionarissen van de Europese Commissie, van de Raad van Europa en de NAVO, enzoverder. Dit terwijl voertuigen van artsen, zelfs als ze onderweg zijn naar een spoedgeval, de voertuigen voor thuisverplegers en de voertuigen die wel zijn uitgerust als een voertuig van een medische spoeddienst maar geen ambulance zijn buiten deze categorie vallen. Ook dierenambulances vallen uit de boot.

“Het is compleet absurd dat de auto met een arts onderweg naar een spoedgeval, een thuisverpleger of een dierenambulance géén prioritair voertuig is, maar de wagen-met-chauffeur van pakweg minister Verlinden, Brussels minister-voorzitter Vervoort of Limburgs provinciegouverneur Lantmeeters dat wél is” zo zegt Troosters. “En ook een prins of prinsesje uit Laken dat met de wagen naar school wordt gebracht, lijkt ons niet direct bijzonder prioritair te zijn.”

Het Vlaams Belang-Kamerlid dient dan ook een wetsvoorstel in om de lijst van prioritaire voertuigen drastisch aan te pakken. “Artsen, thuisverplegers en dierenambulances moeten dringend een plaats krijgen in die lijst; terwijl de voertuigen van ministers, gouverneurs of hoge functionarissen allesbehalve prioritair zijn, en dus uit de lijst dienen geschrapt te worden”, aldus Troosters.