Uit een rapport van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) blijkt dat de jaarlijks weerkerende Moslimbeurs in Brussel een  fundamentalistisch evenement is. Als de Brusselse PS echt met de veiligheid was begaan, dan had ze zelf actie ondernomen tegen extremisten die oproepen tot het plegen van zelfmoordaanslagen in niet-islamitische landen, in plaats van ze ongestoord hun boodschap te laten verkondigen in Brussel”, zegt fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens.

Lootens interpelleerde hierover de Brusselse regering, maar die blonk weer eens uit in een nietszeggend antwoord.

Lees de interpellatie van Lootens en het antwoord van de regering HIER