http://www.raadvgc.be/documenten/voorlopig/IntegraalVerslag_nr8_10_februari_2017.pdf

In de plenaire VGC-vergadering van 10/2/2017 pleitte het Vlaams Belang ervoor om tot een oplossing te komen voor de Marolse Reuzenfamilie

Onderdak voor de Marolse reuzenfamilie

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Woensdagavond 1 februari 2017 maakte Bruzz melding van het feit dat de Marolse reuzenfamilie – bekend van de jaarlijkse Bruegelfeesten – op zoek is naar een nieuw onderkomen. Momenteel verblijven de reuzen in interieurwinkel Meublia in de Hoogstraat. Deze winkel gaat binnenkort sluiten. De handelaarsvereniging Bruegel-Marollen, die beschermheer is van de reuzenfamilie, lanceerde een noodoproep om de reuzen elders te kunnen onderbrengen. Blijkbaar is dit niet zo evident.

Voor de 5 grootste reuzen is een tijdelijke oplossing voor 4 weken gevonden in de Kapellekerk. Twee familieleden gaan naar cultureel centrum Bruegel.

 

De handelaars zijn op zoek naar een permanente verblijfplaats voor álle reuzen. Liefst zouden zij dit zien gebeuren in de Marollen. Uiteraard zouden ze graag de reuzenfamilie in zijn geheel ergens kunnen onderbrengen.

 

De reuzen zijn door Unesco erkend als cultureel werelderfgoed. Schrijnend en pijnlijk genoeg slagen de Brusselse overheden er niet in om voor dit werelderfgoed een degelijk onderkomen te voorzien en ervoor te zorgen dat deze reuzen op een fatsoenlijke manier gestald en gevrijwaard kunnen worden.

 

Heeft het College de mogelijkheid om de reuzen al dan niet in de Marollen ergens onderdak te geven?

 

Indien dit niet geval zou zijn: is het College bereid om actief mee op zoek te gaan naar een oplossing voor onze Brusselse reuzen? De frustratie bij de handelaarsvereniging is intussen bijzonder groot. In de media zijn er alvast een aantal artikels verschenen die hierop wijzen. Het lijkt me heel goed als de VGC hier een duwtje in de goede richting zou kunnen geven zodat er een oplossing komt.

 

Mevrouw Els Ampe (Open Vld): Ik had gezien dat deze vraag om uitleg op de agenda stond. Intussen is deze vraag al zonder voorwerp. Deze week werden er een aantal reuzen overgebracht naar een tijdelijke opvangplaats.

 

Ik heb vernomen dat er, via de stad Brussel, een permanente oplossing in de maak is. Als iedereen zal beginnen zoeken, zal zeker iets uit de bus komen.

 

De voorzitter: Het gebouw van de Raad is iets te klein. (Glimlachjes)

 

Collegelid Pascal Smet: Ik moet eigenlijk niets meer zeggen want mevrouw Els Ampe heeft de vraag beantwoord.

 

Het is een bevoegdheid van de stad Brussel. De hoeders van de Marolse reuzenfamilie hebben geen contact opgenomen met de VGC. Het is nogal evident dat de stad Brussel in eerste instantie een oplossing moet vinden. Als die daarin faalt, kan de VGC nagaan of ze al dan niet samen met het Gewest kan optreden. Ik ga ervan uit dat de stad Brussel haar verantwoordelijkheid zal nemen en er geen sprake van falen zal zijn.

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik ben me ervan bewust dat de stad Brussel in eerste instantie voor een oplossing moet zorgen, maar blijkbaar heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Ik ben er niet van op de hoogte dat er een definitieve oplossing is gevonden. Ik verneem dat er her en der tijdelijke oplossingen worden aangereikt. De zaak moet sowieso worden opgevolgd. Dat de betrokkenen nog geen contact hebben opgenomen met de VGC, belet niet dat die proactief mee kan helpen zoeken naar een oplossing.

 

Collegelid Pascal Smet: We zullen het in het oog houden met de goedwerkende dienst erfgoed.brussels.

 

– Het incident is gesloten.