Vlaams Belang steunt ieder initiatief om maatwerkbedrijven te promoten, maar kant zich tegen elke vorm van quota voor tewerkstelling. Dominiek Lootens hierover in de Raad van de VGC.